Thoát Sàn Cotto, Caesar

Thoát sàn Cotto CT697Z1(HM) Ø 38 mmThoát sàn Cotto CT697Z1P(HM)

Kích thước: 90 x 90 x 46 mm

Ø 38 mm

Chống hôi

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 390.000đ chỉ còn 312.000đ (giảm 20%)

anh stop

Thoát sàn Cotto CT697Z2PW(HM) Ø 50.8 mmThoát sàn Cotto CT697Z2PW(HM)

Kích thước: 100 x 100 x 51.5 mm

Ø 50.8 mm

Chống hôi

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 490.000đ chỉ còn 392.000đ (giảm 20%)

anh stop

Thoát sàn Cotto CT697Z3PW(HM) Ø 63.5 mmThoát sàn Cotto CT697Z3PW(HM)

Kích thước: 120 x 120 x 61.5 mm

Ø 63.5 mm

Chống hôi

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 590.000đ chỉ còn 472.000đ (giảm 20%)

anh stop

Thoát sàn Cotto CT646Z1(HM) Ø 47 mmThoát sàn Cotto CT646Z1(HM)

Kích thước: 90 x 90 x 46 mm

Ø 47 mm

Chống hôi

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 590.000đ chỉ còn 472.000đ (giảm 20%)

anh stop

Thoát sàn Cotto CT646Z2(HM) Ø 46 mmThoát sàn Cotto CT646Z2(HM)

Kích thước: 100 x 100 x 54 mm

Ø 46 mm

Chống hôi

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 790.000đ chỉ còn 632.000đ (giảm 20%)

anh stop

Thoát sàn Cotto CT646Z3(HM) Ø 58 mmThoát sàn Cotto CT647Z3(HM)

Kích thước: 130 x 130 x 58 mm

Ø 73 mm

Chống hôi

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 1.090.000đ chỉ còn 872.000đ (giảm 20%)

anh stop

Thoát sàn Cotto CT647Z1(HM)Thoát sàn Cotto CT647Z1(HM)

Kích thước: 102 x 102 x 56 mm

Ø 58 mm

Chống hôi

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 790.000đ chỉ còn 632.000đ (giảm 20%)

anh stop

Thoát sàn Cotto CT647Z2(HM) Ø 86 mmThoát sàn Cotto CT647Z2(HM)

Kích thước: 130 x 130 x 58 mm

Ø 86 mm

Chống hôi

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 890.000đ chỉ còn 712.000đ (giảm 20%)

anh stop

Thoát sàn Cotto CT647Z3(HM) Ø 73 mmThoát sàn Cotto CT646Z3(HM)

Kích thước: 125 x 125 x 72 mm

Ø 58 mm

Chống hôi

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 1.090.000đ chỉ còn 872.000đ (giảm 20%)

anh stop