Chậu Rửa – Lavabo Caesar, Cotto

Chậu rửa Cotto C013 (Thái Lan)Lavabo treo tường Cotto C013 – Kesington 20

Kích thước: 500 x 420 x 195 mm

 500 x 420 x 810 mm (chân dài)

Xuất xứ: Thái Lan. Bảo hành: 3 năm.

Giá: 790.000đ chỉ còn 632.000đ  (giảm 20%)

Chậu rửa Cotto C017 (Thái Lan)Lavabo âm bàn Cotto C017 – Marlow

Kích thước: 550 x 405 x 200 mm

Xuất xứ: Thái Lan. Bảo hành: 3 năm.

Giá: 990.000đ chỉ còn 792.000đ  (giảm 20%)

a stop

Chậu rửa Cotto C007 (Thái Lan)Lavabo đặt bàn Cotto C007 – Jade

Kích thước: 560 x 415 x 215 mm

Xuất xứ: Thái Lan. Bảo hành: 3 năm.

Giá: (1.290.000đ) chỉ còn 1.032.000đ (giảm 20%)

a stop

Chậu rửa Cotto C014 (Thái Lan)Lavabo treo tường Cotto C014 – Wendy

Kích thước: 550 x 440 x 200 mm – 440 x 440 x 450 mm (chân ngắn) – 550 x 440 x 850 mm (chân dài)

Xuất xứ: Thái Lan. Bảo hành: 3 năm.

Giá: 1.390.000đ chỉ còn 1.112.000đ (giảm 20%)

a stop

Chậu rửa Cotto C008 (Thái Lan)Lavabo đặt bàn Cotto C008 – Jupiter

Kích thước: 535 x 460 x 200 mm

Xuất xứ: Thái Lan. Bảo hành: 3 năm.

Giá: (1.690.000đ) chỉ còn 1.352.000đ (giảm 20%)

Chậu rửa Cotto C021 (Thái Lan)Lavabo âm bàn Cotto C021 – Helen

Kích thước: 575 x 525 x 225 mm

Xuất xứ: Thái Lan. Bảo hành: 3 năm.

Giá: (1.890.000đ) chỉ còn 1.512.000đ (giảm 20%)

Lavabo đặt trên bàn Cotto C00027 – NeoLavabo đặt trên bàn Cotto C00027 – Neo

Kích thước: 450 x 450 x 190 mm

Xuất xứ: Thái Lan. Bảo hành: 3 năm.

Giá: (2.190.000đ) chỉ còn 1.752.000đ (giảm 20%)

Lavabo đặt trên bàn Cotto C0031 – Space SolutionLavabo đặt trên bàn Cotto C0031 – Space Solution

Kích thước: 450 x 250 x 168 mm

Xuất xứ: Thái Lan. Bảo hành: 3 năm.

Giá: (2.790.000đ) chỉ còn 2.232.000đ (giảm 20%)