Bàn Cầu Xổm Cotto, Caesar

 

Bàn cầu xổm Caesar mã C1230 + BF449Bàn cầu xổm Caesar mã C1230 + BF449

Màu sắc: trắng

Dung lượng nước: 6 lít

Áp lực nước: 1~4 kgf/cm2

Tâm thoát phân: 695 mm

Kích thước: 595 x 300 mm

Công nghệ Đài Loan

Sản Xuất tại Việt Nam

Giá: C1230 – 781.000đ + BF449 – 1.859.000đ (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Bàn cầu xổm Caesar mã C1250 + BF446Bàn cầu xổm Caesar mã C1250 + BF446

Màu sắc: trắng

Dung lượng nước: 6 lít

Áp lực nước: 1~4 kgf/cm2

Tâm thoát phân: 695 mm

Kích thước: 639 x 295 mm

Công nghệ Đài Loan

Sản Xuất tại Việt Nam

Giá: C1230 – 869.000đ + BF446 – 1.859.000đ (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Bàn cầu xổm Caesar mã CS1230Bàn cầu xổm Caesar mã CS1230

Màu sắc: trắng

Dùng với thùng nước T1100

Dung lượng nước: 6 lít

Tâm thoát phân: 695 mm

Kích thước: 595 x 300 mm

Công nghệ Đài Loan

Sản Xuất tại Việt Nam

Giá: 1.430.000đ (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Bàn cầu xổm Caesar mã CS1280Bàn cầu xổm Caesar mã CS1280

Màu sắc: trắng

Dùng với thùng nước T1100

Dung lượng nước: 6 lít

Tâm thoát phân: 795 mm

Kích thước: 710 x 290 mm

Công nghệ Đài Loan

Sản Xuất tại Việt Nam

Giá: 1.760.000đ (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Bàn cầu xổm Caesar mã CT1250Bàn cầu xổm Caesar mã CT1250

Màu sắc: trắng

Dùng với thùng nước T1113

Dung lượng nước: 6 lít

Tâm thoát phân: 655 mm

Kích thước: 639 x 295 mm

Công nghệ Đài Loan

Sản Xuất tại Việt Nam

Giá: 2.321.000đ (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop