Bàn Cầu Hai Khối Cotto, Caesar

Bàn cầu hai khối Caesar mã CT1325Bàn cầu hai khối Caesar mã CT1325

Chế độ xả: một chế độ xả

Dung lượng nước: 6 lít

Hệ thống xả: xả thẳng

Kích thước: 690 x 370 x 790 mm

Màu sắc: trắng

Giá: 1.837.000đ (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

a stop

Bàn cầu hai khối Caesar mã CT1338Bàn cầu hai khối Caesar mã CT1338

Chế độ xả: một chế độ xả

Dung lượng nước: 6 lít

Hệ thống xả: xả thẳng

Kích thước: 700 x 370 x 725 mm

Màu sắc: trắng

Giá: 1.914.000đ (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

a stop

Bàn cầu hai khối Caesar mã CTS1325 (nắp êm)Bàn cầu hai khối Caesar mã CTS1325 (nắp êm)

Chế độ xả: một chế độ xả

Dung lượng nước: 6 lít

Hệ thống xả: xả thẳng

Kích thước: 690 x 370 x 790 mm

Màu sắc: trắng

Giá: 1.969.000đ (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

a stop

Bàn cầu hai khối Caesar mã CD1325Bàn cầu hai khối Caesar mã CD1325

Chế độ xả: hai chế độ xả

Dung lượng nước: 3-6 lít

Hệ thống xả: xả thẳng

Kích thước: 690 x 370 x 790 mm

Màu sắc: trắng

Giá: 2.035.000đ (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

a stop

Bàn cầu hai khối Caesar mã CTS1338 (nắp êm)Bàn cầu hai khối Caesar mã CTS1338 (nắp êm)

Chế độ xả: một chế độ xả

Dung lượng nước: 6 lít

Hệ thống xả: xả thẳng

Kích thước: 700 x 370 x 725 mm

Màu sắc: trắng

Giá: 2.046.000đ (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

a stop

Bàn cầu hai khối Cotto C13961 (Thái Lan)Bàn cầu hai khối Cotto C13961 – Wendy

Kích thước: 365 x 700 x 740 mm.

Xả Siphong, xả 2 nút nhấn 4/6L.

Xuất xứ: Thái Lan. Bảo hành: 3 năm.

Giá: (2.590.000đ) chỉ còn 2.072.000đ (giảm 20%)

a stop

Bàn cầu hai khối Caesar mã CD1338Bàn cầu hai khối Caesar mã CD1338

Chế độ xả: hai chế độ xả

Dung lượng nước: 3-6 lít

Hệ thống xả: xả thẳng

Kích thước: 700 x 370 x 725 mm

Màu sắc: trắng

Giá: 2.112.000đ (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

a stop

Bàn cầu hai khối Caesar mã CDS1325 (nắp êm)Bàn cầu hai khối Caesar mã CDS1325 (nắp êm)

Chế độ xả: hai chế độ xả

Dung lượng nước: 3-6 lít

Hệ thống xả: xả thẳng

Kích thước: 690 x 370 x 790 mm

Màu sắc: trắng

Giá: 2.167.000đ (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

a stop

Bàn cầu hai khối Caesar mã CDS1338 (nắp êm)Bàn cầu hai khối Caesar mã CDS1338 (nắp êm)

Chế độ xả: hai chế độ xả

Dung lượng nước: 3-6 lít

Hệ thống xả: xả thẳng

Kích thước: 700 x 370 x 725 mm

Màu sắc: trắng

Giá: 2.244.000đ (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

a stop

Bàn cầu hai khối Cotto C1371 (Thái Lan)Bàn cầu hai khối Cotto C1371 – Alex II

Kích thước: 390 x 740 x 775 mm.

Xả Siphong, xả 2 nút nhấn 4/6L.

Xuất xứ: Thái Lan. Bảo hành: 3 năm.

Giá: (2.890.000đ) chỉ còn 2.312.000đ (giảm 20%)

a stop

Bàn cầu hai khối Caesar mã CD1331 (nắp êm)Bàn cầu hai khối Caesar mã CD1331 (nắp êm)

Chế độ xả: hai chế độ xả

Dung lượng nước: 3-6 lít

Hệ thống xả: xả hút

Kích thước: 740 x 390 x 790 mm

Màu sắc: trắng

Giá: 2.640.000đ (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

a stop

Bàn cầu hai khối Cotto C1320 - thoát ngang (Thái Lan)Bàn cầu hai khối Cotto C1320 – Sydney

Kích thước: 370 x 705 x 380 mm.

Xả Siphong Jet.

Xuất xứ: Thái Lan. Bảo hành: 3 năm.

Giá: (3.690.000đ) chỉ còn 2.952.000đ (giảm 20%)

a stop

Bàn cầu hai khối Caesar mã CD1340 (nắp êm)Bàn cầu hai khối Caesar mã CD1340 (nắp êm)

Chế độ xả: hai chế độ xả

Dung lượng nước: 3-6 lít

Hệ thống xả: xả thẳng

Kích thước: 735 x 385 x 735 mm

Màu sắc: trắng

Giá: 2.992.000đ (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

a stop

Bàn cầu hai khối Cotto C13882 (Thái Lan)Bàn cầu hai khối Cotto C13882 – Titan II DF

Kích thước: 408 x 730 x 790 mm.

Xả Siphon, xả 02 nút nhấn 3/4.5L.

Xuất xứ: Thái Lan. Bảo hành: 3 năm.

Giá: (3.890.000đ) chỉ còn 3.112.000đ (giảm 20%)

a stop

Bàn cầu hai khối Caesar mã CD1530 (nắp êm)Bàn cầu hai khối Caesar mã CD1530 (nắp êm)

Chế độ xả: hai chế độ xả

Dung lượng nước: 3-4.5 lít

Hệ thống xả: xả thẳng

Kích thước: 725 x 385 x 750 mm

Màu sắc: trắng

Giá: 3.432.000đ (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

a stop

Bàn cầu hai khối Caesar mã CD1341 (nắp êm)Bàn cầu hai khối Caesar mã CD1341 (nắp êm)

Chế độ xả: hai chế độ xả

Dung lượng nước: 3-4.5 lít

Hệ thống xả: xả hút

Kích thước: 730 x 380 x 775 mm

Màu sắc: trắng

Giá: 3.872.000đ (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

a stop

Bàn cầu hai khối Cotto C1444 (Thái Lan)Bàn cầu hai khối Cotto C1444 – Sharon

Kích thước: 435 x 680 x 725 mm.

Xả Siphon Jet, xả gạt 6L.

Xuất xứ: Thái Lan. Bảo hành: 3 năm.

Giá: (5.090.000đ) chỉ còn 4.072.000đ (giảm 20%)

a stop

Bàn cầu hai khối Cotto C1391 (Thái Lan)Bàn cầu hai khối Cotto C1391 – Magic

Kích thước: 373 x 720 x 813 mm.

Xả Siphon,  xả 01 nút nhấn 6L.

Xuất xứ: Thái Lan. Bảo hành: 3 năm.

Giá: (5.090.000đ) chỉ còn 4.072.000đ (giảm 20%)

a stop

Bàn cầu hai khối Caesar mã CD1349 (nắp êm)Bàn cầu hai khối Caesar mã CD1349 (nắp êm)

Chế độ xả: hai chế độ xả

Dung lượng nước: 3-4.5 lít

Hệ thống xả: xả hút

Kích thước: 720 x 395 x 750 mm

Màu sắc: trắng

Giá: 4.235.000đ (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

a stop

Bàn cầu hai khối Caesar mã CD1551 (nắp êm)Bàn cầu hai khối Caesar mã CD1551 (nắp êm)

Chế độ xả: hai chế độ xả

Dung lượng nước: 3-4.5 lít

Hệ thống xả: xả thẳng

Kích thước: 650 x 370 x 770 mm

Màu sắc: trắng

Giá: 4.356.000đ (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

a stop

Bàn cầu hai khối Cotto C1163 (Thái Lan)Bàn cầu hai khối Cotto C1163 – Vadoria

Kích thước: 390 x 735 x 775 mm

Xả Siphong, xả gạt 6L.

Xuất xứ: Thái Lan. Bảo hành: 3 năm.

Giá: (5.490.000đ) chỉ còn 4.392.000đ (giảm 20%)

a stop

Bàn cầu hai khối Cotto C1334 (Thái Lan)Bàn cầu hai khối Cotto C1334 – Sydney

Kích thước: 435 x 735 x 735 mm.

Xả Siphong Jet, xả gạt 6L.

Xuất xứ: Thái Lan. Bảo hành: 3 năm.

Giá: (5.490.000đ) chỉ còn 4.392.000đ (giảm 20%)

a stop

Bàn cầu hai khối Caesar mã CD1345 (nắp êm)Bàn cầu hai khối Caesar mã CD1345 (nắp êm)

Chế độ xả: hai chế độ xả

Dung lượng nước: 3-4.5 lít

Hệ thống xả: xả thẳng

Kích thước: 730 x 390 x 755 mm

Màu sắc: trắng

Giá: 4.609.000đ (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

a stop

Bàn cầu hai khối Caesar mã CD1346 (nắp êm)Bàn cầu hai khối Caesar mã CD1346 (nắp êm)

Chế độ xả: hai chế độ xả

Dung lượng nước: 3-6 lít

Hệ thống xả: xả hút

Kích thước: 720 x 380 x 760 mm

Màu sắc: trắng

Giá: 5.016.000đ (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

a stop

Bàn cầu hai khối Cotto C17027 (Thái Lan)Bàn cầu hai khối C17027 – Space Solution

Kích thước: 360 x 675 x 790 mm.

Xả thẳng, xả 02 nút nhấn 3/4.5L.

Xuất xứ: Thái Lan. Bảo hành: 3 năm.

Giá: (7.290.000đ) chỉ còn 5.832.000đ (giảm 20%)

a stop

Bàn cầu hai khối Caesar mã CD1348 (nắp êm)Bàn cầu hai khối Caesar mã CD1348 (nắp êm)

Chế độ xả: hai chế độ xả

Dung lượng nước: 3-4.5 lít

Hệ thống xả: xả hút đặc biệt

Kích thước: 715 x 380 x 800 mm

Màu sắc: trắng

Giá: 5.973.000đ (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

a stop

Bàn cầu hai khối Cotto C17017 (Thái Lan)Bàn cầu hai khối C17017 – Space Solution

Kích thước: 355 x 665 x 790 mm.

Xả thẳng, xả 02 nút nhấn 3/4.5L.

Xuất xứ: Thái Lan. Bảo hành: 3 năm.

Giá: (8.190.000đ) chỉ còn 6.552.000đ (giảm 20%)

a stop

Bàn cầu hai khối Cotto C12027 (Thái Lan)Bàn cầu hai khối Cotto C12027 – Serena

Kích thước: 400 x 730 x 815 mm.

Xả thẳng, xả 02 nút nhấn 3/4.5L.

Xuất xứ: Thái Lan. Bảo hành: 3 năm.

Giá: (8.690.000đ) chỉ còn 6.952.000đ (giảm 20%)

a stop

Bàn cầu hai khối Cotto C1322-CN1 (Thái Lan)Bàn cầu hai khối Cotto C1322-CN1–Munich II

Kích thước: 375 x 670 x 390 mm.

Xả Siphong Jet, xả gạt.

Xuất xứ: Thái Lan. Bảo hành: 3 năm.

Giá: (9.790.000đ) chỉ còn 7.832.000đ (giảm 20%)

a stop

Bàn cầu hai khối Cotto C12377 (Thái Lan)Bàn cầu hai khối Cotto C12377 – Chloe

Kích thước: 410 x 710 x 745 mm.

Xả thẳng, xả 02 nút nhấn 2.5/4 L.

Xuất xứ: Thái Lan. Bảo hành: 3 năm.

Giá: (10.090.000đ) chỉ còn 8.072.000đ (giảm 20%)

a stop

Bàn cầu hai khối Cotto C13507 (Thái Lan)Bàn cầu hai khối Cotto C13507 – Hercules

Kích thước: 435 x 755 x 855 mm.

Xả Siphon, xả gạt 6L.

Xuất xứ: Thái Lan. Bảo hành: 3 năm.

Giá: (10.590.000đ) chỉ còn 8.472.000đ (giảm 20%)

a stop

Bàn cầu hai khối Cotto C13527 (Thái Lan)Bàn cầu hai khối Cotto C13527 – Riviera

Kích thước: 460 x 720 x 765 mm.

Xả Siphon Jet, xả gạt 6L.

Xuất xứ: Thái Lan. Bảo hành: 3 năm.

Giá: (10.590.000đ) chỉ còn 8.472.000đ (giảm 20%)

a stop

Bàn cầu hai khối Cotto C17087 (Thái Lan)Bàn cầu hai khối Cotto C17087 – Tetragon

Kích thước: 395 x 685 x 810 mm.

Xả thẳng, xả 02 nút nhấn 3/4.5L.

Xuất xứ: Thái Lan. Bảo hành: 3 năm.

Giá: (10.590.000đ) chỉ còn 8.472.000đ (giảm 20%)

a stop

Bàn cầu hai khối Cotto C12607 (Thái Lan)Bàn cầu hai khối Cotto C12607 – Opera

Kích thước: 420 x 725 x 840 mm.

Xả Siphon, xả gạt 6L.

Xuất xứ: Thái Lan. Bảo hành: 3 năm.

Giá: (11.490.000đ) chỉ còn 9.192.000đ (giảm 20%)

a stop

Bàn cầu hai khối Cotto C12017 (Thái Lan)Bàn cầu hai khối Cotto C12017 – Charisma

Kích thước: 400 x 720 x 795 mm.

Xả thẳng, xả 02 nút nhấn 3/4.5L.

Xuất xứ: Thái Lan. Bảo hành: 3 năm.

Giá: (11.990.000đ) chỉ còn 9.592.000đ (giảm 20%)

a stop

Bàn cầu hai khối Cotto C11947 (Thái Lan)Bàn cầu hai khối Cotto C11947 – Paragon

Kích thước: 460 x 755 x 730 mm.

Xả Siphon, xả gạt 6L.

Xuất xứ: Thái Lan. Bảo hành: 3 năm.

Giá: (17.690.000đ) chỉ còn 14.152.000đ (giảm 20%)

a stop

Trường hợp được bảo hành  
– Các sản phẩm có thời gian bảo hành từ 03-24 tháng. Tùy theo từng dòng sản phẩm.
– Sản phẩm trong thời hạn bảo hành. 
– Lỗi phần cứng do nhà sản xuất. 
– Sản phẩm được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. 
– Quý khách xuất trình phiếu bảo hành khi đi bảo hành. 

Trường hợp không được bảo hành 
– Quá thời gian bảo hành ghi trên Tem và Phiếu bảo hành. 
– Phiếu bảo hành, tem bảo hành, số Serial bị rách, bị dán đè, bị sửa đổi hoặc không xác định được. 
– Các sản phẩm đã bóc ra khỏi hộp, biến dạng, vỡ, bẩn do động đất, công trùng…gây ra. 
– Sản phẩm bị rạn nứt,…

Lưu ý: 
– Khách hàng chịu trách nhiệm cho chi phí vận chuyển đến cửa hàng bảo hành. 

Chính sách đổi mới sản phẩm:

 Nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng, Chúng tôi đổi sản phẩm mới cùng loại nếu sản phẩm gặp sự cố không thể khắc phục được ngay (do lỗi của nhà sản xuất). Sản phẩm chỉ được đổi khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau dưới đây:
– Sản phẩm mới mua trong vòng 03 ngày kể từ ngày xuất bán.
– Sản phẩm không bị cũ, xước, biến dạng và thỏa mãn các điều kiện theo quy định về sản xuất.
– Sản phẩm nhận lại phải còn nguyên vẹn vỏ thùng, xốp và quà khuyến mãi (nếu có)…
 Trường hợp không chấp nhận đổi hoặc trả sản phẩm:
– Quý khách muốn thay đổi chủng loại, mẫu mã sản phẩm.
– Lỗi do người sử dụng.
– Không chấp nhận các lỗi ngoại quan (bị dây bẩn, …) khi khách hàng đã mang sản phẩm ra khỏi cửa hàng.
 Chú ý: Khách hàng xem kỹ sản phẩm trước khi mua, sản phẩm đã bán ra không nhập lại. Không có trường hợp ngoại lệ. Để đảm bảo cho mọi khách hàng luôn mua được sản phẩm mới.