Vòi Chậu Cotto, Caesar

Vòi chậu Cotto CT561EVòi lavabo gật gù nóng lạnh Cotto CT561E

Bao gồm xả ty và dây cấp nước

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 1.490.000đ chỉ còn 1.192.000đ (giảm 20%)

anh stop

Vòi chậu Cotto CT2174AEVòi lavabo gật gù nóng lạnh Cotto CT2174AE

Bao gồm xả ty và dây cấp nước

Đi với xi phông CT6810(HM)

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 1.490.000đ chỉ còn 1.272.000đ (giảm 20%)

anh stop

Vòi chậu Cotto CT2176AEVòi lavabo gật gù nóng lạnh Cotto CT2176AE

Bao gồm xả ty và dây cấp nước

Đi với xi phông CT6810(HM)

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 1.490.000đ chỉ còn 1.272.000đ (giảm 20%)

anh stop

Vòi chậu Cotto CT2178AEVòi lavabo gật gù nóng lạnh Cotto CT2178AE

Bao gồm xả ty và dây cấp nước

Đi với xi phông CT6810(HM)

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 1.590.000đ chỉ còn 1.272.000đ (giảm 20%)

anh stop

Vòi chậu Cotto CT561DVòi lavabo gật gù nóng lạnh Cotto CT561D

Bao gồm xả ty và dây cấp nước

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 1.690.000đ chỉ còn 1.352.000đ (giảm 20%)

anh stop