Vòi Bếp Cotto, Caesar

Vòi rửa bát nóng lạnh Cotto CT1094C33(HM) - LeeceVòi rửa bát nóng lạnh Cotto CT1094C33(HM) – Leece

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 1.390.000đ chỉ còn 1.112.000đ (giảm 20%)

anh stop

Vòi rửa bát nóng lạnh Cotto CT288D - AronaVòi rửa bát nóng lạnh Cotto CT288D – Arona

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 1.690.000đ chỉ còn 1.352.000đ (giảm 20%)

anh stop

Vòi rửa bát nóng lạnh Cotto CT1117A(HM) - AltoVòi rửa bát nóng lạnh Cotto CT1117A(HM) – Alto

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 1.690.000đ chỉ còn 1.352.000đ (giảm 20%)

anh stop

Vòi rửa bát nóng lạnh Cotto CT151A(HM) - AnthonyVòi rửa bát nóng lạnh Cotto CT151A(HM) – Anthony

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 1.990.000đ chỉ còn 1.592.000đ (giảm 20%)

anh stop

Vòi rửa bát nóng lạnh Cotto CT289A - AnthonyVòi rửa bát nóng lạnh Cotto CT289A – Anthony

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 2.190.000đ chỉ còn 1.752.000đ (giảm 20%)

anh stop

Vòi rửa bát nóng lạnh Cotto CT1136A - SciroccoVòi rửa bát nóng lạnh Cotto CT1136A – Scirocco

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 2.390.000đ chỉ còn 1.912.000đ (giảm 20%)

anh stop

Vòi rửa bát nóng lạnh Cotto CT526F- DeltaVòi rửa bát nóng lạnh Cotto CT526F- Delta

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 2.590.000đ chỉ còn 2.072.000đ (giảm 20%)

anh stop

Vòi rửa bát nóng lạnh Cotto CT2150A - SciroccoVòi rửa bát nóng lạnh Cotto CT2150A – Scirocco

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 2.890.000đ chỉ còn 2.312.000đ (giảm 20%)

anh stop

Vòi rửa bát nóng lạnh Cotto CT287A - SquareVòi rửa bát nóng lạnh Cotto CT287A – Square

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 3.090.000đ chỉ còn 2.472.000đ (giảm 20%)

anh stop

Vòi rửa bát nóng lạnh Cotto CT2078A - AnthonyVòi rửa bát nóng lạnh Cotto CT2078A – Anthony

2 chức năng phun

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 4.690.000đ chỉ còn 3.752.000đ (giảm 20%)

anh stop

Vòi rửa bát nóng lạnh Cotto CT2099A - AnthonyVòi rửa bát nóng lạnh Cotto CT2099A – Anthony

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 6.190.000đ chỉ còn 4.952.000đ (giảm 20%)

anh stop

Vòi rửa bát nóng lạnh kết hợp bộ lọc nước 3M Cotto CT2109A - Aqua - TwinVòi rửa bát nóng lạnh kết hợp bộ lọc nước 3M Cotto CT2109A – Aqua – Twin

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 11.390.000đ chỉ còn 9.112.000đ (giảm 20%)

anh stop