Rốn chậu Cotto, Caesar

Rốn chậu Cotto CT673N(HM)Rốn chậu Cotto CT673N(HM)

Rốn chậu dạng nắp

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 390.000đ chỉ còn 312.000đ (giảm 20%)

anh stop

Rốn chậu Cotto CT670V(HM)Rốn chậu Cotto CT670V(HM)

Xả lavabo,không bao gồm dây xích và nắp đậy

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 390.000đ chỉ còn 312.000đ (giảm 20%)

anh stop

Rốn chậu Cotto CT665(HM)Rốn chậu Cotto CT665(HM)

Rốn chậu ấn

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 490.000đ chỉ còn 392.000đ (giảm 20%)

anh stop

Rốn chậu Cotto CT665N(HM)Rốn chậu Cotto CT665N(HM)

Rốn chậu ấn

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 490.000đ chỉ còn 392.000đ (giảm 20%)

anh stop

Rốn chậu Cotto CT670(HM)Rốn chậu Cotto CT670(HM)

Xả lavabo, gồm dây xích và nắp đậy

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 490.000đ chỉ còn 392.000đ (giảm 20%)

anh stop

Rốn chậu Cotto CT673(HM)Rốn chậu Cotto CT673(HM)

Rốn chậu dạng nắp

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 490.000đ chỉ còn 392.000đ (giảm 20%)

anh stop