Ống thải Cotto, Caesar

Ống thải Cotto CT6809(HM)Ống thải Cotto CT6809(HM)

Ống thải chữ P dài 250 mm, cao 134 mm

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 390.000đ chỉ còn 312.000đ (giảm 20%)

anh stop

Ống thải Cotto CT6810(HM)Ống thải Cotto CT6810(HM)

Ống thải chữ P dài 250mm, độ cao điều chỉnh từ 165-200mm

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 390.000đ chỉ còn 312.000đ (giảm 20%)

anh stop

Ống thải Cotto CT683(HM)Ống thải Cotto CT683(HM)

Ống thải chữ P 24 cm

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 690.000đ chỉ còn 552.000đ (giảm 20%)

anh stop

Ống thải Cotto CT680(HM)Ống thải Cotto CT680(HM)

Ống thải chữ U 24 cm

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 790.000đ chỉ còn 632.000đ (giảm 20%)

anh stop

Ống thải Cotto CT680AX(HM)Ống thải Cotto CT680AX(HM)

Ống thải chữ U 39 cm

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 890.000đ chỉ còn 712.000đ (giảm 20%)

anh stop

Ống thải Cotto CT681(HM)Ống thải Cotto CT681(HM)

Ống thải chữ U 24 cm, dùng cho bồn tiểu nam

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 890.000đ chỉ còn 712.000đ (giảm 20%)

anh stop

Ống thải Cotto CT683AX(HM)Ống thải Cotto CT683AX(HM)

Ống thải chữ U 24 cm

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Bảo hành 1 năm

Giá: 890.000đ chỉ còn 712.000đ (giảm 20%)

anh stop