Củ Sen Cotto, Caesar

Củ sen tắm âm tường Cotto CT594A – AnthonyCủ sen tắm âm tường Cotto CT594A – Anthony:

Extra chrome, Smooth Cartridge, Lifetime Ceramic Valve Guarantee

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 1.190.000đ chỉ còn 952.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm gắn tường Cotto CT367A – AronaCủ sen tắm gắn tường Cotto CT367A – Arona:

Extra chrome, Smooth Cartridge, Lifetime Ceramic Valve Guarantee

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 1.590.000đ chỉ còn 1.272.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm âm tường Cotto CT2034A – SopranoCủ sen tắm âm tường Cotto CT2034A – Soprano:

Extra chrome, Smooth Cartridge, Lifetime Ceramic Valve Guarantee

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 1.890.000đ chỉ còn 1.512.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm gắn tường Cotto CT3001AE – NextCủ sen tắm gắn tường Cotto CT3001AE – Next: (CT3001AE Z86 đi kèm dây sen và bát sen)

Cotto Clean, Extra chrome, Solid Brass Bathroom Accessories

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: CT3001AE: 2.090.000đ chỉ còn 1.672.000đ (giảm 20%)

CT3001AE Z86: 2.490.000đ chỉ còn 1.992.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm gắn tường Cotto CT3002AE – NextCủ sen tắm gắn tường Cotto CT3002AE – Next: (CT3002AE Z86 đi kèm dây sen và bát sen)

Cotto Clean, Extra chrome, Solid Brass Bathroom Accessories

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: CT3002AE: 2.090.000đ chỉ còn 1.672.000đ (giảm 20%)

CT3002AE Z86: 2.490.000đ chỉ còn 1.992.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm gắn tường Cotto CT3003AE – NextCủ sen tắm gắn tường Cotto CT3003AE – Next: (CT3003AE Z86 đi kèm dây sen và bát sen)

Cotto Clean, Extra chrome, Solid Brass Bathroom Accessories

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: CT3003AE: 2.090.000đ chỉ còn 1.672.000đ (giảm 20%)

CT3003AE Z86: 2.490.000đ chỉ còn 1.992.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm gắn tường Cotto CT366A – AronaCủ sen tắm gắn tường Cotto CT366A – Arona:

Extra chrome, Smooth Cartridge, Lifetime Ceramic Valve Guarantee

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 2.190.000đ chỉ còn 1.752.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm âm tường Cotto CT2046AV – EnricoCủ sen tắm âm tường Cotto CT2046AV – Enrico:

Extra chrome, Smooth Cartridge, Lifetime Ceramic Valve Guarantee

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 2.190.000đ chỉ còn 1.752.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm gắn tường Cotto CT366E – New Arona I: (đi kèm dây sen và bát sen)Củ sen tắm gắn tường Cotto CT366E – New Arona I: (đi kèm dây sen và bát sen)

Cotto Clean, Extra chrome, Solid Brass Bathroom Accessories

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 2.390.000đ chỉ còn 1.912.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm âm tường Cotto CT518A – AnthonyCủ sen tắm âm tường Cotto CT518A – Anthony: (cần đi kèm Cotto box – cút chờ âm tường CT519A)

Extra chrome, Solid Brass Bathroom Accessories

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 2.390.000đ chỉ còn 1.912.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm gắn tường Cotto CT2172E – New Arona IICủ sen tắm gắn tường Cotto CT2172E – New Arona II: (đi kèm dây sen và bát sen)

Extra chrome, Smooth Cartridge, Lifetime Ceramic Valve Guarantee

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 2.390.000đ chỉ còn 1.912.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm gắn tường Cotto CT350A – AugustaCủ sen tắm gắn tường Cotto CT350A – Augusta:

Cotto Clean, Extra chrome, Smooth Cartridge, Lifetime Ceramic Valve Guarantee

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 2.490.000đ chỉ còn 1.992.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm gắn tường Cotto CT2012A – SquareCủ sen tắm gắn tường Cotto CT2012A – Square:

Cotto Clean, Extra chrome, Smooth Cartridge, Lifetime Ceramic Valve Guarantee

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 2.490.000đ chỉ còn 1.992.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm âm tường Cotto CT581A – AronaCủ sen tắm âm tường Cotto CT581A – Arona:

Extra chrome, Smooth Cartridge, Lifetime Ceramic Valve Guarantee

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 2.490.000đ chỉ còn 1.992.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm âm tường Cotto CT593A – AnthonyCủ sen tắm âm tường Cotto CT593A – Anthony:

Extra chrome, Smooth Cartridge, Lifetime Ceramic Valve Guarantee

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 2.590.000đ chỉ còn 2.072.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm gắn tường Cotto CT2018A – RomeroCủ sen tắm gắn tường Cotto CT2018A – Romero:

Extra chrome, Smooth Cartridge, Lifetime Ceramic Valve Guarantee

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 2.590.000đ chỉ còn 2.072.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm âm tường Cotto CT2145A – SiroccoCủ sen tắm âm tường Cotto CT2145A – Sirocco:

Extra chrome, Smooth Cartridge, Lifetime Ceramic Valve Guarantee

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 2.590.000đ chỉ còn 2.072.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm gắn tường Cotto CT334A - AnthonyCủ sen tắm gắn tường Cotto CT334A – Anthony:

Extra chrome, Smooth Cartridge, Lifetime Ceramic Valve Guarantee

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 2.890.000đ chỉ còn 2.312.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm gắn tường Cotto CT2147A – SiroccoCủ sen tắm gắn tường Cotto CT2147A – Sirocco:

Extra chrome, Smooth Cartridge, Lifetime Ceramic Valve Guarantee

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 2.890.000đ chỉ còn 2.312.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm gắn tường Cotto CT522F – New DeltaCủ sen tắm gắn tường Cotto CT522F – New Delta:

Extra chrome, Smooth Cartridge, Lifetime Ceramic Valve Guarantee

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 2.890.000đ chỉ còn 2.312.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm gắn tường Cotto CT2032A – SopranoCủ sen tắm gắn tường Cotto CT2032A – Soprano:

Extra chrome, Smooth Cartridge, Lifetime Ceramic Valve Guarantee

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 2.890.000đ chỉ còn 2.312.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm âm tường Cotto CT525A – New DeltaCủ sen tắm âm tường Cotto CT525A – New Delta:

Extra chrome, Smooth Cartridge, Lifetime Ceramic Valve Guarantee

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 3.090.000đ chỉ còn 2.472.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm âm tường Cotto CT582A – AugustaCủ sen tắm âm tường Cotto CT582A – Augusta:

Cotto Clean, Extra chrome, Smooth Cartridge, Lifetime Ceramic Valve Guarantee

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 3.090.000đ chỉ còn 2.472.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm gắn tường Cotto CT2015AV – SquareCủ sen tắm gắn tường Cotto CT2015AV – Square:

Cotto Clean, Extra chrome, Smooth Cartridge, Lifetime Ceramic Valve Guarantee

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 3.090.000đ chỉ còn 2.472.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm gắn tường Cotto CT2052A – LarioCủ sen tắm gắn tường Cotto CT2052A – Lario:

Extra chrome, Smooth Cartridge, Lifetime Ceramic Valve Guarantee

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 3.090.000đ chỉ còn 2.472.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm gắn tường Cotto CT2147E – SiroccoCủ sen tắm gắn tường Cotto CT2147E – Sirocco: (đi kèm dây sen và bát sen)

Extra chrome, Smooth Cartridge, Lifetime Ceramic Valve Guarantee

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 3.090.000đ chỉ còn 2.472.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm âm tường Cotto CT393N – Majesty IICủ sen tắm âm tường Cotto CT393N – Majesty II:

Extra chrome, Smooth Cartridge, Lifetime Ceramic Valve Guarantee

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 3.490.000đ chỉ còn 2.792.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm âm tường Cotto CT2054A – LarioCủ sen tắm âm tường Cotto CT2054A – Lario:

Extra chrome, Smooth Cartridge, Lifetime Ceramic Valve Guarantee

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 3.790.000đ chỉ còn 3.032.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm gắn tường Cotto CT360N – Majesty IICủ sen tắm gắn tường Cotto CT360N – Majesty II:

Extra chrome, Smooth Cartridge, Lifetime Ceramic Valve Guarantee

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 3.990.000đ chỉ còn 3.192.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm âm tường Cotto CT2084 – AnthonyCủ sen tắm âm tường Cotto CT2084 – Anthony:

Extra chrome, Lifetime Ceramic Valve Guarantee, Thermostat Control

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 5.090.000đ chỉ còn 4.072.000đ (giảm 20%)

anh stop

Củ sen tắm gắn tường Cotto CT2041A – EnricoCủ sen tắm gắn tường Cotto CT2041A – Enrico:

Extra chrome, Lifetime Ceramic Valve Guarantee, Thermostat Control

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.

Bảo hành 1 năm.

Giá: 5.990.000đ chỉ còn 4.792.000đ (giảm 20%)

anh stop

Trường hợp được bảo hành  
– Các sản phẩm có thời gian bảo hành từ 03-24 tháng. Tùy theo từng dòng sản phẩm.
– Sản phẩm trong thời hạn bảo hành.
– Lỗi phần cứng do nhà sản xuất.
– Sản phẩm được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.
– Quý khách xuất trình phiếu bảo hành khi đi bảo hành.

Trường hợp không được bảo hành 
– Quá thời gian bảo hành ghi trên Tem và Phiếu bảo hành.
– Phiếu bảo hành, tem bảo hành, số Serial bị rách, bị dán đè, bị sửa đổi hoặc không xác định được.
– Các sản phẩm đã bóc ra khỏi hộp, biến dạng, vỡ, bẩn do động đất, công trùng…gây ra.
– Sản phẩm bị rạn nứt,…

Lưu ý: 
– Khách hàng chịu trách nhiệm cho chi phí vận chuyển đến cửa hàng bảo hành.

Chính sách đổi mới sản phẩm:

Nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng, Chúng tôi đổi sản phẩm mới cùng loại nếu sản phẩm gặp sự cố không thể khắc phục được ngay (do lỗi của nhà sản xuất). Sản phẩm chỉ được đổi khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau dưới đây:
– Sản phẩm mới mua trong vòng 03 ngày kể từ ngày xuất bán.
– Sản phẩm không bị cũ, xước, biến dạng và thỏa mãn các điều kiện theo quy định về sản xuất.
– Sản phẩm nhận lại phải còn nguyên vẹn vỏ thùng, xốp và quà khuyến mãi (nếu có)…
Trường hợp không chấp nhận đổi hoặc trả sản phẩm:
– Quý khách muốn thay đổi chủng loại, mẫu mã sản phẩm.
– Lỗi do người sử dụng.
– Không chấp nhận các lỗi ngoại quan (bị dây bẩn, …) khi khách hàng đã mang sản phẩm ra khỏi cửa hàng.
Chú ý: Khách hàng xem kỹ sản phẩm trước khi mua, sản phẩm đã bán ra không nhập lại. Không có trường hợp ngoại lệ. Để đảm bảo cho mọi khách hàng luôn mua được sản phẩm mới.