Bộ Phụ Kiện Cotto, Caesar

Bộ sản phẩm phụ kiện phòng tắm bằng sứ Caesar mã Q940-A6
Bộ sản phẩm phụ kiện phòng tắm bằng sứ Caesar mã Q940-A6
Gồm 6 món: đĩa xà phòng, kệ ly, lô giấy, móc áo, kệ gương, thanh treo khăn
Giá: 521.000đ chỉ còn 507.000đ

 

Bộ sản phẩm phụ kiện phòng tắm bằng sứ Caesar mã Q990-A6
Bộ sản phẩm phụ kiện phòng tắm bằng sứ Caesar mã Q990-A6
Gồm 6 món: đĩa xà phòng, kệ ly, lô giấy, móc áo, kệ gương, thanh treo khăn
Giá: 938.000đ chỉ còn 915.000đ

 

Bộ sản phẩm phụ kiện phòng tắm bằng inox Caesar mã Q7300-A7
Bộ sản phẩm phụ kiện phòng tắm bằng inox Caesar mã Q7300-A7
Gồm 7 món: đĩa xà phòng, kệ ly, lô giấy, móc áo, kệ gương, thanh treo khăn, vòng treo khăn
Giá: 1.386.000đ chỉ còn 1.362.000đ

 

Bộ sản phẩm phụ kiện phòng tắm bằng inox Caesar mã Q7710-A6
Bộ sản phẩm phụ kiện phòng tắm bằng inox Caesar mã Q7710-A6
Gồm 6 món: đĩa xà phòng, kệ ly, lô giấy, kệ gương, thanh treo khăn, vòng treo khăn
Giá: 1.353.000đ chỉ còn 1.330.000đ

 

Bộ sản phẩm phụ kiện phòng tắm bằng inox Caesar mã Q8800-A6
Bộ sản phẩm phụ kiện phòng tắm bằng inox Caesar mã Q8800-A6
Gồm 6 món: đĩa xà phòng, kệ ly, lô giấy, móc áo, kệ gương, thanh treo khăn
Giá: 1.815.000đ chỉ còn 1.793.000đ

 

Bộ sản phẩm phụ kiện phòng tắm Cotto Standard
Bộ sản phẩm phụ kiện phòng tắm Cotto Standard
Gồm 5 món: đĩa xà phòng, lô giấy, móc áo, kệ gương, thanh treo khăn
Giá: 2.250.000đ chỉ còn 1.800.000đ (giảm 20%)

 

Bộ sản phẩm phụ kiện phòng tắm bằng inox Caesar mã Q8300-A7
Bộ sản phẩm phụ kiện phòng tắm bằng inox Caesar mã Q8300-A7
Gồm 7 món: đĩa xà phòng, kệ ly, lô giấy, móc áo, kệ gương, thanh treo khăn, vòng treo khăn
Giá: 2.937.000đ chỉ còn 2.878.000đ

 

Bộ sản phẩm phụ kiện phòng tắm Cotto Como
Bộ sản phẩm phụ kiện phòng tắm Cotto Como
Gồm 6 món: móc áo, kệ gương, thanh treo khăn, lô giấy, kệ ly, đĩa xà phòng
Giá: 5.240.000đ chỉ còn 4.192.000đ (giảm 20%)

 

Bộ sản phẩm phụ kiện phòng tắm Cotto Square
Bộ sản phẩm phụ kiện phòng tắm Cotto Square
Gồm 5 món: móc áo, kệ gương, thanh treo khăn, lô giấy, kệ ly và đĩa xà phòng
Giá: 6.850.000đ chỉ còn 5.480.000đ (giảm 20%)

 

Bộ phụ kiện phòng tắm Cotto Diamond
Bộ sản phẩm phụ kiện phòng tắm Cotto Diamond
Gồm 6 món: móc áo, kệ gương, thanh treo khăn, lô giấy, kệ ly, đĩa xà phòng
Giá: 7.640.000đ chỉ còn 6.112.000đ (giảm 20%)