Gạch ốp tường PRIME, Hoàn Mỹ kích thước 25 x 40 cm

 
Gạch ốp tường PRIME mã 210

Gạch ốp tường PRIME mã 210
Men bóng, ceramic
Giá: 88.000đ/m2 chỉ còn 78.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 10 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 220

Gạch ốp tường PRIME mã 220
Men bóng, ceramic
Giá: 99.000đ/m2 chỉ còn 92.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 10 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 242

Gạch ốp tường PRIME mã 242
Men bóng, ceramic
Giá: 90.000đ/m2 chỉ còn 80.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 10 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 246

Gạch ốp tường PRIME mã 246
Men bóng, ceramic
Giá: 90.000đ/m2 chỉ còn 80.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 10 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 320

Gạch ốp tường PRIME mã 320
Men bóng, ceramic
Giá: 99.000đ/m2 chỉ còn 92.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 10 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 464

Gạch ốp tường PRIME mã 464
Men bóng, ceramic
Giá: 90.000đ/m2 chỉ còn 83.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 10 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 510

Gạch ốp tường PRIME mã 510
Men bóng, ceramic
Giá: 90.000đ/m2 chỉ còn 80.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 10 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 513

Gạch ốp tường PRIME mã 513
Men bóng, ceramic
Giá: 90.000đ/m2 chỉ còn 83.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 10 viên

aaaaaa