Gạch ốp tường kích thước 600 x 298 mm

Gạch ốp tường Taicera 600 x 298 mm mài mờ hạt mịn:

Gạch ốp tường Taicera mã HC600x298-312N
Gạch ốp tường Taicera mã HC600x298-312N
Gạch thạch anh mài mờ hạt mịn – Double Loading Series
Giá: 283.000đ/m2 chỉ còn 255.000đ/m2
1 hộp 8 viên
Gạch ốp tường Taicera mã HC600x298-328N
Gạch ốp tường Taicera mã HC600x298-328N
Gạch thạch anh mài mờ hạt mịn – Double Loading Series
Giá: 283.000đ/m2 chỉ còn 255.000đ/m2
1 hộp 8 viên
Gạch ốp tường Taicera mã HC600x298-329N
Gạch ốp tường Taicera mã HC600x298-329N
Gạch thạch anh mài mờ hạt mịn – Double Loading Series
Giá: 283.000đ/m2 chỉ còn 255.000đ/m2
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Taicera 600 x 298 mm bóng kính hạt mịn:

Gạch ốp tường Taicera mã PC600x298-312N
Gạch ốp tường Taicera mã PC600x298-312N
Gạch thạch anh bóng kính hạt mịn – Double Loading Series
Giá: 301.000đ/m2 chỉ còn 271.000đ/m2
1 hộp 8 viên
Gạch ốp tường Taicera mã PC600x298-328N
Gạch ốp tường Taicera mã PC600x298-328N
Gạch thạch anh bóng kính hạt mịn – Double Loading Series
Giá: 301.000đ/m2 chỉ còn 271.000đ/m2
1 hộp 8 viên
Gạch ốp tường Taicera mã PC600x298-329N
Gạch ốp tường Taicera mã PC600x298-329N
Gạch thạch anh bóng kính hạt mịn – Double Loading Series
Giá: 301.000đ/m2 chỉ còn 271.000đ/m2
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Taicera 600 x 298 mm bóng kính hạt mịn kết tinh:

Gạch ốp tường Taicera mã PC600x298-702N
Gạch ốp tường Taicera mã PC600x298-702N
Gạch thạch anh bóng kính hạt mịn kết tinh – Crystal Powder Series
Giá: 301.000đ/m2 chỉ còn 271.000đ/m2
1 hộp 8 viên
Gạch ốp tường Taicera mã PC600x298-703N
Gạch ốp tường Taicera mã PC600x298-703N
Gạch thạch anh bóng kính hạt mịn kết tinh – Crystal Powder Series
Giá: 301.000đ/m2 chỉ còn 271.000đ/m2
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Taicera 600 x 298 mm bóng kính vân mây:

Gạch ốp tường Taicera mã PC600x298-762N
Gạch ốp tường Taicera mã PC600x298-762N
Gạch thạch anh bóng kính vân mây – Imperial Series
Giá: 307.000đ/m2 chỉ còn 276.000đ/m2
1 hộp 8 viên
Gạch ốp tường Taicera mã PC600x298-763N
Gạch ốp tường Taicera mã PC600x298-763N
Gạch thạch anh bóng kính vân mây – Imperial Series
Giá: 307.000đ/m2 chỉ còn 276.000đ/m2
1 hộp 8 viên