Gạch ốp tường kích thước 60 x 120 cm

 
Gạch ốp tường PRIME mã 8301

Gạch ốp tường PRIME mã 8301
Men bóng, digit
Giá: 480.000đ/m2 chỉ còn 450.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 2 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 8302

Gạch ốp tường PRIME mã 8302
Men bóng, digit
Giá: 480.000đ/m2 chỉ còn 450.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 2 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 8308

Gạch ốp tường PRIME mã 8308
Men bóng, digit
Giá: 550.000đ/m2 chỉ còn 500.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 2 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 8311

Gạch ốp tường PRIME mã 8311
Men khô, digit
Giá: 580.000đ/m2 chỉ còn 530.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 2 viên

aaaaaa