Gạch ốp tường kích thước 40 x 80 cm

Gạch ốp tường PRIME mã 8204
Gạch ốp tường PRIME mã 8204
Men bóng, digit
Giá: 250.000đ/m2 chỉ còn 230.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 4 viên
Gạch ốp tường PRIME mã 8205
Gạch ốp tường PRIME mã 8205
Men bóng, digit
Giá: 150.000đ/viên (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 4 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 18006
Gạch ốp tường Hoàn Mỹ – Perfetto mã 18006
Men khô, digit
Giá: 240.000đ/m2 chỉ còn 220.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 4 viên
Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 18007
Gạch ốp tường Hoàn Mỹ – Perfetto mã 18007
Men khô, digit
Giá: 240.000đ/m2 chỉ còn 220.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 4 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 18016
Gạch ốp tường Hoàn Mỹ – Perfetto mã 18016
Men bóng, digit
Giá: 240.000đ/m2 chỉ còn 220.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 4 viên
Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 18017
Gạch ốp tường Hoàn Mỹ – Perfetto mã 18017
Men bóng, digit
Giá: 150.000đ/viên (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 4 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 18018
Gạch ốp tường Hoàn Mỹ – Perfetto mã 18018
Men bóng, digit
Giá: 240.000đ/m2 chỉ còn 220.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 4 viên
Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 18019
Gạch ốp tường Hoàn Mỹ – Perfetto mã 18019
Men bóng, digit
Giá: 150.000đ/viên (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 4 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 18020
Gạch ốp tường Hoàn Mỹ – Perfetto mã 18020
Men bóng, digit
Giá: 240.000đ/m2 chỉ còn 220.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 4 viên
Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 18021
Gạch ốp tường Hoàn Mỹ – Perfetto mã 18021
Men bóng, digit
Giá: 150.000đ/viên (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 4 viên