Gạch ốp tường kích thước 30 x 72 cm

 
Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 23002

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ – Perfetto mã 23002
Men bóng, digit
Giá: 225.000đ/m2 chỉ còn 205.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 6 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 23003

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ – Perfetto mã 23003
Men bóng, digit
Giá: 100.000đ/viên (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 6 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 23016

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ – Perfetto mã 23016
Men bóng, digit
Giá: 225.000đ/m2 chỉ còn 205.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 6 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 23017

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ – Perfetto mã 23017
Men bóng, digit
Giá: 225.000đ/m2 chỉ còn 205.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 6 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 23018

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ – Perfetto mã 23018
Men bóng, digit
Giá: 100.000đ/viên (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 6 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 23019

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ – Perfetto mã 23019
Men bóng, digit
Giá: 225.000đ/m2 chỉ còn 205.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 6 viên

aaaaaa