Gạch ốp tường

Các mẫu gạch ốp tường

– Men bóng:

Gạch ốp tường PRIME mã 8102  + Vân đá: Hoàn Mỹ 1601, Hoàn Mỹ 1602PRIME 8102, PRIME 8103, PRIME 8104, PRIME 8105, PRIME 8106, PRIME 8107, PRIME 8162, PRIME 8163, PRIME 8164, PRIME 8165, PRIME 9501, PRIME 9502, PRIME 9503, PRIME 9504, PRIME 9506PRIME 9561, PRIME 9562, PRIME 9577, PRIME 9580, PRIME 9581

 

– Men bóng:

Gạch ốp tường PRIME mã 455  + Trắng tinh: PRIME 9574

  + Vân đá: PRIME 9432, PRIME 9441, PRIME 9442, PRIME 9446, PRIME 9447, PRIME 9448, PRIME 9449, PRIME 9450, PRIME 9454, PRIME 9458, PRIME 9459, PRIME 9460, PRIME 9461, PRIME 9463, PRIME 9470, PRIME 9471, Hoàn Mỹ 470, Hoàn Mỹ 471, Hoàn Mỹ 617, Hoàn Mỹ 618, Hoàn Mỹ 702, Hoàn Mỹ 703, Hoàn Mỹ 704

  + Có viền: Hoàn Mỹ 456

  + Vân sọc: PRIME 9427, PRIME 9428, PRIME 9429, PRIME 9443, PRIME 9444, Hoàn Mỹ 451, Hoàn Mỹ 452

  + Kẻ caro: PRIME 9423, PRIME 9424, PRIME 9425, PRIME 9426, Hoàn Mỹ 454, Hoàn Mỹ 455, PRIME 9475, Hoàn Mỹ 615, Hoàn Mỹ 616