Gạch lát nền kích thước 15 x 80 cm

Gạch lát nền Hoàn Mỹ - Perfetto mã 12000
Gạch lát nền Hoàn Mỹ – Perfetto mã 12000
Men khô
1 hộp 12 viên
Giá: 300.000đ/m2 chỉ còn 270.000đ/m2
Gạch lát nền Hoàn Mỹ - Perfetto mã 12003
Gạch lát nền Hoàn Mỹ – Perfetto mã 12003
Men khô
1 hộp 12 viên
Giá: 300.000đ/m2 chỉ còn 270.000đ/m2

Gạch lát nền Hoàn Mỹ - Perfetto mã 12004
Gạch lát nền Hoàn Mỹ – Perfetto mã 12004
Men bóng
1 hộp 12 viên
Giá: 320.000đ/m2 chỉ còn 290.000đ/m2
Gạch lát nền Hoàn Mỹ - Perfetto mã 12007
Gạch lát nền Hoàn Mỹ – Perfetto mã 12007
Men bóng
1 hộp 12 viên
Giá: 320.000đ/m2 chỉ còn 290.000đ/m2