Gạch lát nền kích thước 1000 x 1000 mm

Gạch lát nền kích thước 1000 x 1000 mm hãng Taicera:

Gạch lát nền Taicera mã P10702N
Gạch lát nền Taicera mã P10702N
Gạch thạch anh bóng kính hạt mịn kết tinh – Crystal Powder Series
Giá: 484.000đ/m2 chỉ còn 435.000đ/m2
1 hộp 2 viên