Gạch lát nền kích thước 60 x 120 cm

 
Gạch lát nền PRIME mã 8301

Gạch lát nền PRIME mã 8301
Men bóng, digit
Giá: 480.000đ/m2 chỉ còn 450.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 2 viên

Gạch lát nền PRIME mã 8302

Gạch lát nền PRIME mã 8302
Men bóng, digit
Giá: 480.000đ/m2 chỉ còn 450.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 2 viên

Gạch lát nền PRIME mã 8308

Gạch lát nền PRIME mã 8308
Men bóng, digit
Giá: 550.000đ/m2 chỉ còn 500.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 2 viên

Gạch lát nền PRIME mã 8311

Gạch lát nền PRIME mã 8311
Men khô, digit
Giá: 580.000đ/m2 chỉ còn 530.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 2 viên

Gạch lát nền PRIME mã 8315

Gạch lát nền PRIME mã 8315
Men bóng, digit
Giá: 480.000đ/m2 chỉ còn 450.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 2 viên

Gạch lát nền Hoàn Mỹ - Perfetto mã 30004

Gạch lát nền Hoàn Mỹ – Perfetto mã 30004
Men bóng, digit
Giá: 450.000đ/m2 chỉ còn 420.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 2 viên

Gạch lát nền Hoàn Mỹ - Perfetto mã 30006

Gạch lát nền Hoàn Mỹ – Perfetto mã 30006
Men bóng, digit
Giá: 450.000đ/m2 chỉ còn 420.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 2 viên

Gạch lát nền Hoàn Mỹ - Perfetto mã 30007

Gạch lát nền Hoàn Mỹ – Perfetto mã 30007
Men bóng, digit
Giá: 450.000đ/m2 chỉ còn 420.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 2 viên

aaaaaa