Gạch lát nền PRIME, Hoàn Mỹ kích thước 50 x 50 cm

Gạch lát nền 50 x 50 cm sân vườn:

Gạch lát nền 50 x 50 cm sân vườn PRIME mã 9452 - Gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh giá tốt nhất
Gạch lát nền PRIME mã 9452
Men khô, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 120.000đ/m2 chỉ còn 110.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền sân vườn PRIME mã 9453
Gạch lát nền PRIME mã 9453
Men khô, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 120.000đ/m2 chỉ còn 110.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền kích thước 50 x 50 cm PRIME mã 9391
Gạch lát nền PRIME mã 9391
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 128.000đ/m2 chỉ còn 115.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền kích thước 50 x 50 cm PRIME mã 957
Gạch lát nền PRIME mã 957
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 153.000đ/m2 chỉ còn 139.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền kích thước 50 x 50 cm PRIME mã 960
Gạch lát nền PRIME mã 960
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 153.000đ/m2 chỉ còn 139.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Gạch lát nền 50 x 50 cm vân đá:

Gạch lát nền PRIME mã 619
Gạch lát nền PRIME mã 619
Men bóng, không mài
1 hộp 4 viên
Giá: 92.000 đ/m2 chỉ còn 80.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 620
Gạch lát nền PRIME mã 620
Men bóng, không mài
1 hộp 4 viên
Giá: 92.000 đ/m2 chỉ còn 80.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 621
Gạch lát nền PRIME mã 621
Men bóng, không mài
1 hộp 4 viên
Giá: 92.000 đ/m2 chỉ còn 80.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 622
Gạch lát nền PRIME mã 622
Men bóng, không mài
1 hộp 4 viên
Giá: 92.000 đ/m2 chỉ còn 80.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 862
Gạch lát nền PRIME mã 862
Men bóng
1 hộp 4 viên
Giá: 105.000 đ/m2 chỉ còn 98.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 874
Gạch lát nền PRIME mã 874
Men bóng
1 hộp 4 viên
Giá: 102.000 đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 875
Gạch lát nền PRIME mã 875
Men bóng
1 hộp 4 viên
Giá: 102.000 đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9384
Gạch lát nền PRIME mã 9384
Men khô
1 hộp 4 viên
Giá: 105.000 đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền kích thước 50 x 50 cm PRIME mã 9496
Gạch lát nền PRIME mã 9496
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 105.000 đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền kích thước 50 x 50 cm PRIME mã 9494
Gạch lát nền PRIME mã 9494
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 105.000 đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền kích thước 50 x 50 cm PRIME mã 9380
Gạch lát nền PRIME mã 9380
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 105.000 đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền kích thước 50 x 50 cm PRIME mã 9385
Gạch lát nền PRIME mã 9385
Men khô, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000 đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 577
Gạch lát nền PRIME mã 577
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 103.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 578
Gạch lát nền PRIME mã 578
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 103.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 576
Gạch lát nền PRIME mã 576
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 103.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền chống trơn 50 x 50 cm PRIME mã 9383
Gạch lát nền PRIME mã 9383
Men khô, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000 đ/m2 chỉ còn 97.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9358
Gạch lát nền PRIME mã 9358
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9428
Gạch lát nền PRIME mã 9428
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9466
Gạch lát nền PRIME mã 9466
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9465
Gạch lát nền PRIME mã 9465
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền 50 x 50 cm vân đá PRIME mã 9474
Gạch lát nền PRIME mã 9474
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9475
Gạch lát nền PRIME mã 9475
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9480
Gạch lát nền PRIME mã 9480
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9482
Gạch lát nền PRIME mã 9482
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9411
Gạch lát nền PRIME mã 9411
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 817
Gạch lát nền PRIME mã 817
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 676
Gạch lát nền PRIME mã 676
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 103.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 672
Gạch lát nền PRIME mã 672
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 103.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 671
Gạch lát nền PRIME mã 671
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 103.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 664
Gạch lát nền PRIME mã 664
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 103.000đ/m2 chỉ còn  90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 630
Gạch lát nền PRIME mã 630
Men khô, granit
1 hộp 4 viên
Giá: 133.000đ/m2 chỉ còn 130.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 554
Gạch lát nền PRIME mã 554
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 103.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 553
Gạch lát nền PRIME mã 553
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 103.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 552
Gạch lát nền PRIME mã 552
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 103.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 069
Gạch lát nền PRIME mã 069
Men bóng, ceramic, không mài
1 hộp 4 viên
Giá: 91.000đ/m2 chỉ còn 80.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 025
Gạch lát nền PRIME mã 025
Men bóng, ceramic, không mài
1 hộp 4 viên
Giá: 91.000đ/m2 chỉ còn 80.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 024
Gạch lát nền PRIME mã 024
Men bóng, ceramic, không mài
1 hộp 4 viên
Giá: 91.000đ/m2 chỉ còn 80.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền 50 x 50 cm PRIME mã 023
Gạch lát nền PRIME mã 023
Men bóng, ceramic, không mài
1 hộp 4 viên
Giá: 91.000đ/m2 chỉ còn 80.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 022
Gạch lát nền PRIME mã 022
Men bóng, ceramic, không mài
1 hộp 4 viên
Giá: 91.000đ/m2 chỉ còn 80.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 021
Gạch lát nền PRIME mã 021
Men bóng, ceramic, không mài
1 hộp 4 viên
Giá: 94.000đ/m2 chỉ còn 91.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền 50 x 50 cm PRIME mã 9352
Gạch lát nền PRIME mã 9352
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9376
Gạch lát nền PRIME mã 9376
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9427
Gạch lát nền PRIME mã 9427
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 816
Gạch lát nền PRIME mã 816
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 663
Gạch lát nền PRIME mã 663
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 103.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 631
Gạch lát nền PRIME mã 631
Men khô, granit
1 hộp 4 viên
Giá: 133.000đ/m2 chỉ còn 130.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền 50 x 50 cm PRIME mã 014
Gạch lát nền PRIME mã 014
Men bóng, ceramic, không mài
1 hộp 4 viên
Giá: 91.000đ/m2 chỉ còn 80.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 885
Gạch lát nền PRIME mã 885
Men bóng
1 hộp 4 viên
Giá: 100.000 đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Gạch lát nền 50 x 50 cm vân gỗ:

Gạch lát nền PRIME mã 883
Gạch lát nền PRIME mã 883
Men bóng
1 hộp 4 viên
Giá: 100.000 đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9320
Gạch lát nền PRIME mã 9320
Men bóng
1 hộp 4 viên
Giá: 105.000 đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền digit men bóng PRIME mã 9379
Gạch lát nền PRIME mã 9379
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 105.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 572
Gạch lát nền PRIME mã 572
Men khô, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 100.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 573
Gạch lát nền PRIME mã 573
Men khô, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 100.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền kích thước 50 x 50 cm PRIME mã 9366
Gạch lát nền PRIME mã 9366
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 105.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền 50 x 50 vân gỗ PRIME mã 9353
Gạch lát nền PRIME mã 9353
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9375
Gạch lát nền PRIME mã 9375
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9418
Gạch lát nền PRIME mã 9418
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000 đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền 50 x 50 vân gỗ PRIME mã 691
Gạch lát nền PRIME mã 691
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 103.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 662
Gạch lát nền PRIME mã 662
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 103.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)