Gạch lát nền PRIME, Hoàn Mỹ kích thước 50 x 50 cm

 

Gạch lát nền 50 x 50 cm sân vườn:

Gạch lát nền 50 x 50 cm sân vườn PRIME mã 9452 - Gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh giá tốt nhất

Gạch lát nền PRIME mã 9452
Men khô, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 120.000đ/m2 chỉ còn 110.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền sân vườn PRIME mã 9453

Gạch lát nền PRIME mã 9453
Men khô, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 120.000đ/m2 chỉ còn 110.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền kích thước 50 x 50 cm PRIME mã 9391

Gạch lát nền PRIME mã 9391
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 128.000đ/m2 chỉ còn 115.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền kích thước 50 x 50 cm PRIME mã 957

Gạch lát nền PRIME mã 957
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 153.000đ/m2 chỉ còn 139.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền kích thước 50 x 50 cm PRIME mã 960

Gạch lát nền PRIME mã 960
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 153.000đ/m2 chỉ còn 139.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Gạch lát nền 50 x 50 cm vân đá:

Gạch lát nền PRIME mã 619

Gạch lát nền PRIME mã 619
Men bóng, không mài
1 hộp 4 viên
Giá: 92.000 đ/m2 chỉ còn 80.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 620

Gạch lát nền PRIME mã 620
Men bóng, không mài
1 hộp 4 viên
Giá: 92.000 đ/m2 chỉ còn 80.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 621

Gạch lát nền PRIME mã 621
Men bóng, không mài
1 hộp 4 viên
Giá: 92.000 đ/m2 chỉ còn 80.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 622

Gạch lát nền PRIME mã 622
Men bóng, không mài
1 hộp 4 viên
Giá: 92.000 đ/m2 chỉ còn 80.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 862

Gạch lát nền PRIME mã 862
Men bóng
1 hộp 4 viên
Giá: 105.000 đ/m2 chỉ còn 98.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 874

Gạch lát nền PRIME mã 874
Men bóng
1 hộp 4 viên
Giá: 102.000 đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 875

Gạch lát nền PRIME mã 875
Men bóng
1 hộp 4 viên
Giá: 102.000 đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9384

Gạch lát nền PRIME mã 9384
Men khô
1 hộp 4 viên
Giá: 105.000 đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền kích thước 50 x 50 cm PRIME mã 9496

Gạch lát nền PRIME mã 9496
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 105.000 đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền kích thước 50 x 50 cm PRIME mã 9494

Gạch lát nền PRIME mã 9494
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 105.000 đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền kích thước 50 x 50 cm PRIME mã 9380

Gạch lát nền PRIME mã 9380
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 105.000 đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền kích thước 50 x 50 cm PRIME mã 9385

Gạch lát nền PRIME mã 9385
Men khô, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000 đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 577

Gạch lát nền PRIME mã 577
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 103.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 578

Gạch lát nền PRIME mã 578
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 103.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 576

Gạch lát nền PRIME mã 576
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 103.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền chống trơn 50 x 50 cm PRIME mã 9383

Gạch lát nền PRIME mã 9383
Men khô, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000 đ/m2 chỉ còn 97.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9358

Gạch lát nền PRIME mã 9358
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9428

Gạch lát nền PRIME mã 9428
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9466

Gạch lát nền PRIME mã 9466
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9465

Gạch lát nền PRIME mã 9465
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền 50 x 50 cm vân đá PRIME mã 9474

Gạch lát nền PRIME mã 9474
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9475

Gạch lát nền PRIME mã 9475
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9480

Gạch lát nền PRIME mã 9480
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9482

Gạch lát nền PRIME mã 9482
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9411

Gạch lát nền PRIME mã 9411
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 817

Gạch lát nền PRIME mã 817
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 676

Gạch lát nền PRIME mã 676
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 103.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 672

Gạch lát nền PRIME mã 672
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 103.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 671

Gạch lát nền PRIME mã 671
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 103.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 664

Gạch lát nền PRIME mã 664
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 103.000đ/m2 chỉ còn  90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 630

Gạch lát nền PRIME mã 630
Men khô, granit
1 hộp 4 viên
Giá: 133.000đ/m2 chỉ còn 130.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 554

Gạch lát nền PRIME mã 554
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 103.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 553

Gạch lát nền PRIME mã 553
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 103.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 552

Gạch lát nền PRIME mã 552
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 103.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 069

Gạch lát nền PRIME mã 069
Men bóng, ceramic, không mài
1 hộp 4 viên
Giá: 91.000đ/m2 chỉ còn 80.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 025

Gạch lát nền PRIME mã 025
Men bóng, ceramic, không mài
1 hộp 4 viên
Giá: 91.000đ/m2 chỉ còn 80.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 024

Gạch lát nền PRIME mã 024
Men bóng, ceramic, không mài
1 hộp 4 viên
Giá: 91.000đ/m2 chỉ còn 80.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền 50 x 50 cm PRIME mã 023

Gạch lát nền PRIME mã 023
Men bóng, ceramic, không mài
1 hộp 4 viên
Giá: 91.000đ/m2 chỉ còn 80.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 022

Gạch lát nền PRIME mã 022
Men bóng, ceramic, không mài
1 hộp 4 viên
Giá: 91.000đ/m2 chỉ còn 80.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 021

Gạch lát nền PRIME mã 021
Men bóng, ceramic, không mài
1 hộp 4 viên
Giá: 94.000đ/m2 chỉ còn 91.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền 50 x 50 cm PRIME mã 9352

Gạch lát nền PRIME mã 9352
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9376

Gạch lát nền PRIME mã 9376
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9427

Gạch lát nền PRIME mã 9427
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 816

Gạch lát nền PRIME mã 816
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 663

Gạch lát nền PRIME mã 663
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 103.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 631

Gạch lát nền PRIME mã 631
Men khô, granit
1 hộp 4 viên
Giá: 133.000đ/m2 chỉ còn 130.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền 50 x 50 cm PRIME mã 014

Gạch lát nền PRIME mã 014
Men bóng, ceramic, không mài
1 hộp 4 viên
Giá: 91.000đ/m2 chỉ còn 80.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 885

Gạch lát nền PRIME mã 885
Men bóng
1 hộp 4 viên
Giá: 100.000 đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Gạch lát nền 50 x 50 cm vân gỗ:

Gạch lát nền PRIME mã 883

Gạch lát nền PRIME mã 883
Men bóng
1 hộp 4 viên
Giá: 100.000 đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9320

Gạch lát nền PRIME mã 9320
Men bóng
1 hộp 4 viên
Giá: 105.000 đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền digit men bóng PRIME mã 9379

Gạch lát nền PRIME mã 9379
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 105.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 572

Gạch lát nền PRIME mã 572
Men khô, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 100.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 573

Gạch lát nền PRIME mã 573
Men khô, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 100.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền kích thước 50 x 50 cm PRIME mã 9366

Gạch lát nền PRIME mã 9366
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 105.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền 50 x 50 vân gỗ PRIME mã 9353

Gạch lát nền PRIME mã 9353
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9375

Gạch lát nền PRIME mã 9375
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9418

Gạch lát nền PRIME mã 9418
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 110.000 đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền 50 x 50 vân gỗ PRIME mã 691

Gạch lát nền PRIME mã 691
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 103.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 662

Gạch lát nền PRIME mã 662
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 103.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 661

Gạch lát nền PRIME mã 661
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 103.000đ/m2 chỉ còn 90.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 019

Gạch lát nền PRIME mã 019
Men bóng, ceramic, không mài
1 hộp 4 viên
Giá: 91.000 đ / m2 chỉ còn 80.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền kích thước 50 x 50 cm PRIME mã 9493

Gạch lát nền PRIME mã 9493
Men bóng, mài cạnh kĩ thuật số
1 hộp 4 viên
Giá: 105.000đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 018

Gạch lát nền PRIME mã 018
Men bóng, ceramic, không mài
1 hộp 4 viên
Giá: 91.000đ/m2 chỉ còn 80.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển) 

Gạch lát nền PRIME mã 9321

Gạch lát nền PRIME mã 9321
Men bóng
1 hộp 4 viên
Giá: 105.000 đ/m2 chỉ còn 95.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

  • Thông tin thêm:

 Xem xét mục đích sử dụng của từng loại sản phẩm để sử dụng đúng và đẹp nhất.

  • Gạch men lát nền – men bóng: Bóng sáng, sang trọng nhưng không phù hợp khi sử dụng ở những nơi công cộng ( văn phòng, hội trường…).
  • Gạch men lát nền- men mờ: Phù hợp phong cách kiến trúc hiện đại, độ cứng bề mặt rất cao, thích hợp sử dụng kể cả những nơi công cộng (hội trường, văn phòng làm việc…)
  • Gạch men ốp tường: có tác dụng trang trí, đồng thời giữ mãng tường sạch sẽ, vệ sinh do dễ chùi rửa, có thể sử dụng ốp tường bên ngoài và bên trong nhà, nhà vệ sinh… không sử dụng cho lát nền.
  • Gạch Granit men mờ: Chịu lực uốn gãy tốt, do gạch đồng nhất nên có độ bền màu vĩnh cửu, chịu được mài mòn, rất thích hợp khi sử dụng cả ở những nơi công cộng (hội trường, phòng làm việc, nhà ga, bệnh viện….)
  • Gạch Granite in hoa văn: Sự kết hợp độc đáo giữa Gạch Granite và gạch ceramic, bề mặt trang trí các họa tiết và màu sắc đa dạng, tạo cảm giác về chất liệu tự nhiên, do được sử lý in trên thiết bị hiện đại tạo bề mặt từng viên có điểm khác nhau, chịu lực uốn gãy tốt, chịu ma sát tốt, thích hợp với mọi mục đích sử dụng để ốp tường và lát nền.
  • Gạch granit bóng kiếng: sang trọng, bóng sáng, chịu lực uốn gãy tốt, màu sắc và độ bóng có độ bền vĩnh cữu, bốn cạnh viên gạch được mài nên có kích thước rất chuẩn và đồng đều, thích hợp để ốp mặt tiền hoặc lát nền kể cả những nơi công cộng (hội trường, văn phòng làm việc, nhà ga, bệnh viện
  • Đá vi tinh: bề mặt bóng sáng như mặt gương, dùng ốp mặt tiền, hoặc những tâm điểm gây sự chú ý, mang lại sự sang trọng cho không gian nội ngoại, thất.
aaaaaa