Gạch lát nền PRIME, Hoàn Mỹ kích thước 15 x 60 cm

Gạch lát nền vân gỗ kích thước 15 x 60 cm màu nhạt:

Gạch lát nền PRIME mã 9032
Gạch lát nền PRIME mã 9032
Men khô
1 hộp 11 viên
Giá: 225.000đ/m2 chỉ còn 200.000đ/m2
Gạch lát nền PRIME mã 9035
Gạch lát nền PRIME mã 9035
Men khô
1 hộp 11 viên
Giá: 225.000đ/m2 chỉ còn 200.000đ/m2

Gạch lát nền PRIME mã 9034
Gạch lát nền PRIME mã 9034
Men bóng
1 hộp 11 viên
Giá: 240.000đ/m2 chỉ còn 215.000đ/m2
Gạch lát nền PRIME mã 9033
Gạch lát nền PRIME mã 9033
Men khô
1 hộp 11 viên
Giá: 225.000đ/m2 chỉ còn 200.000đ/m2

Gạch lát nền Hoàn Mỹ - Perfetto mã 10001
Gạch lát nền Hoàn Mỹ – Perfetto mã 10001
Men bóng
1 hộp 12 viên
Giá: 235.000đ/m2 chỉ còn 215.000đ/m2
Gạch lát nền Hoàn Mỹ - Perfetto mã 11001
Gạch lát nền Hoàn Mỹ – Perfetto mã 11001
Men khô
1 hộp 12 viên
Giá: 225.000đ/m2 chỉ còn 200.000đ/m2

anh stop

Gạch lát nền vân gỗ kích thước 15 x 60 cm màu đậm:

Gạch lát nền PRIME mã 9031
Gạch lát nền PRIME mã 9031
Men khô
1 hộp 11 viên
Giá: 225.000đ/m2 chỉ còn 200.000đ/m2
Gạch lát nền dạng thanh giả gỗ PRIME 15067
Gạch lát nền PRIME mã 15067
Men bóng
1 hộp 11 viên
Giá: 240.000đ/m2 chỉ còn 220.000đ/m2
Gạch lát nền dạng thanh giả gỗ PRIME 15066
Gạch lát nền PRIME mã 15066
Men bóng
1 hộp 11 viên
Giá: 240.000đ/m2 chỉ còn 220.000đ/m2

anh stop