Gạch lát cầu thang kích thước 600 x 298 mm

Gạch lát cầu thang kích thước 600 x 298 mm hãng Taicera:

Gạch lát cầu thang Taicera mã PL600x298-312N
Gạch lát cầu thang Taicera mã PL600x298-312N
3 rãnh bo cạnh men bóng
Giá: 70.000đ/viên chỉ còn 63.000đ/viên
1 hộp 8 viên
Gạch lát cầu thang Taicera mã PL600x298-328N
Gạch lát cầu thang Taicera mã PL600x298-328N
3 rãnh bo cạnh men bóng
Giá: 70.000đ/viên chỉ còn 63.000đ/viên
1 hộp 8 viên
Gạch lát cầu thang Taicera mã PL600x298-329N
Gạch lát cầu thang Taicera mã PL600x298-329N
3 rãnh bo cạnh men bóng
Giá: 70.000đ/viên chỉ còn 63.000đ/viên
1 hộp 8 viên