Gạch chân tường kích thước 600 x 115 mm

Gạch Taicera

Gạch chân tường kích thước 600 x 115 mm hãng Taicera:

Gạch chân tường kích thước 600 x 115 mm
Gạch chân tường Taicera mã PT600x115-328N
Men bóng, bo cạnh
Giá: 35.000đ/viên chỉ còn 31.000đ/viên

1 hộp 10 viên
Gạch chân tường kích thước 600 x 115 mm
Gạch chân tường Taicera mã PT600x115-329N
Men bóng, bo cạnh
Giá: 35.000đ/viên chỉ còn 31.000đ/viên

1 hộp 10 viên