Gạch chân tường PRIME, Hoàn Mỹ kích thước 50 x 86 cm

Gạch chân tường 50 x 86 cm PRIME mã 1250
Gạch chân tường Hoàn Mỹ mã 1250
Men bóng, digit,
không mài
Gạch chân tường PRIME mã 1251
Gạch chân tường Hoàn Mỹ mã 1251
Men bóng, digit,
không mài
Gạch chân tường PRIME mã 9905
Gạch chân tường PRIME mã 9905
Men bóng, digit,
không mài
Giá: 60.000đ/ viên (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch chân tường PRIME mã 9906
Gạch chân tường PRIME mã 9906
Men bóng, digit,
không mài
Giá: 60.000đ/ viên (đã bao gồm VAT và vận chuyển)