Bình nóng lạnh – Máy nước nóng Ferroli

Bình nóng lạnh gián tiếp hãng Ferroli

 

 • Bình nóng lạnh gián tiếp Ferroli dòng Verdi TE:

Bình nóng lạnh gián tiếp Ferroli dòng Verdi TE Tính năng cơ bản: 3 dung tích 15, 20 và 30 lít, đèn LED hiển thị trạng thái, bộ chống rò rỉ điện ELCB, lớp cách nhiệt không chứa CFC, tùy chọn công suất, nút xoay điều chỉnh nhiệt, van xả cặn tiện ích.

Bảo hành: 10 năm

Giá sản phẩm:

+ Máy nước nóng Verdi TE 15L: 2.850.000đ

+ Máy nước nóng Verdi TE 20L: 3.000.000đ

+ Máy nước nóng Verdi TE 30L: 3.090.000đ

stop

 • Bình nóng lạnh gián tiếp Ferroli dòng Verdi AE:

Bình nóng lạnh gián tiếp Ferroli dòng Verdi AE Tính năng cơ bản: 3 dung tích 15, 20 và 30 lít, bộ chống rò rỉ điện ELCB, lớp cách nhiệt không chứa CFC, tùy chọn công suất, màn hình LED hiển thị nhiệt độ, nút xoay điều chỉnh nhiệt, thanh nhiệt tráng men siêu bền, van xả cặn tiện ích.

 Bảo hành: 10 năm

Giá sản phẩm:

+ Máy nước nóng Verdi AE 15L: 2.655.000đ

+ Máy nước nóng Verdi AE 20L: 2.790.000đ

+ Máy nước nóng Verdi AE 30L: 2.970.000đ

stop

 • Bình nóng lạnh gián tiếp Ferroli dòng Verdi SE:

Bình nóng lạnh gián tiếp Ferroli dòng Verdi SE Tính năng cơ bản: 3 dung tích 15, 20 và 30 lít, đèn LED hiển thị trạng thái, bộ chống rò rỉ điện ELCB, lớp cách nhiệt không chứa CFC, tùy chọn công suất, màn hình LED hiển thị nhiệt độ, nút xoay điều chỉnh nhiệt, thanh nhiệt tráng bạc chống khuẩn, van xả cặn tiện ích.

 Bảo hành: 10 năm

 Giá sản phẩm:

+ Máy nước nóng Verdi SE 15L: 2.745.000đ

Máy nước nóng Verdi SE 20L: 2.880.000đ

Máy nước nóng Verdi SE 30L: 3.060.000đ

stop

 • Bình nóng lạnh gián tiếp Ferroli dòng CUBO:

Bình nóng lạnh gián tiếp Ferroli dòng CUBO Tính năng cơ bản: 2 dung tích 15 và 30 lít, thiết kế nhỏ gọn, bình chứa tráng men titan, lớp cách nhiệt không chứa CFC, rơle an toàn chống cháy khô, thanh magie anode lớn, thay thế dễ dàng.

 Bảo hành: 8 năm

 Giá sản phẩm:

+ Máy nước nóng CUBO 15L: 2.200.000đ

+ Máy nước nóng CUBO 30L: 2.520.000đ

stop

 • Bình nóng lạnh gián tiếp Ferroli dòng CUBO E:

Bình nóng lạnh gián tiếp Ferroli dòng CUBO E Tính năng cơ bản: 2 dung tích 15 và 30 lít, thiết kế nhỏ gọn, bình chứa tráng men titan, bộ chống rò rỉ điện ELCB, lớp cách nhiệt không chứa CFC, rơle an toàn chống cháy khô.

 Bảo hành: 8 năm

 Giá sản phẩm:

+ Máy nước nóng CUBO E 15L: 2.350.000đ

+ Máy nước nóng CUBO E 30L: 2.670.000đ

stop

 • Bình nóng lạnh gián tiếp dung tích lớn Ferroli dòng AQUA STORE:

Bình nóng lạnh gián tiếp dung tích lớn Ferroli dòng AQUA STORE Tính năng cơ bản: bình nóng lạnh dung tích lớn với 8 dung tích ( 50, 60, 80, 100, 125, 150, 200, 300 Lít), bình chứa tráng men titan, lớp cách nhiệt không chứa CFC, rơle an toàn, thanh magie anode lớn, thay thế dễ dàng, đèn LED báo nhiệt độ.

Bảo hành: 7 năm

Giá sản phẩm:

+ Máy nước nóng AQUA STORE 50L: 3.190.000đ

+ Máy nước nóng AQUA STORE 60L: 3.540.000đ

+ Máy nước nóng AQUA STORE 80L: 4.635.000đ

+ Máy nước nóng AQUA STORE 100L: 6.780.000đ

+ Máy nước nóng AQUA STORE 125L: 8.360.000đ

+ Máy nước nóng AQUA STORE 150L: 10.060.000đ

+ Máy nước nóng AQUA STORE 200L: 15.050.000đ

+ Máy nước nóng AQUA STORE 300L: 18.080.000đ

stop

 • Bình nóng lạnh gián tiếp dung tích lớn Ferroli dòng AQUA STORE E:

Bình nóng lạnh gián tiếp dung tích lớn Ferroli dòng AQUA STORE E Tính năng cơ bản: bình nóng lạnh dung tích lớn với 6 dung tích ( 50, 60, 80, 100, 125, 150 Lít), bình chứa tráng men titan, lớp cách nhiệt không chứa CFC, rơle an toàn, thanh magie anode lớn, thay thế dễ dàng, đèn LED báo nhiệt độ, dây nguồn chống giật ELCB.

Bảo hành: 7 năm

Giá sản phẩm:

+ Máy nước nóng AQUA STORE E 50L: 3.540.000đ

+ Máy nước nóng AQUA STORE E 60L: 3.990.000đ

+ Máy nước nóng AQUA STORE E 80L: 4.780.000đ

+ Máy nước nóng AQUA STORE E 100L: 6.930.000đ

Máy nước nóng AQUA STORE E 125L: 8.510.000đ

+ Máy nước nóng AQUA STORE E 150L: 10.210.000đ

stop

 • Bình nóng lạnh gián tiếp Ferroli dòng INFINITI:

Bình nóng lạnh gián tiếp Ferroli dòng INFINITI Tính năng cơ bản: dung tích 20 lít, bình chứa tráng men titan, kết hợp 2 trong 1 giữa bình nóng lạnh gián tiếp và trực tiếp, bộ chống rò rỉ điện ELCB, lớp cách nhiệt không chứa CFC, màn hình LED hiển thị nhiệt độ, thanh Anode MG lớn, van xả cặn tiện ích.

Bảo hành: 7 năm

Giá sản phẩm:

+ Máy nước nóng INFINITI ECO 20L: 2.750.000đ

+ Máy nước nóng INFINITI PLUS 20L: 2.950.000đ

+ Máy nước nóng INFINITI MAX 20L: 4.250.000đ

stop

 • Bình nóng lạnh gián tiếp Ferroli dòng QQ M:

Bình nóng lạnh gián tiếp Ferroli dòng QQ M Tính năng cơ bản: 4 dung tích (15, 20, 30 và 50 lít), bình chứa tráng men Titan, lớp cách nhiệt không chứa CFC, rơle an toàn, thanh anode mg lớn, đèn LED báo nhiệt độ, van xả cặn tiện ích.

Bảo hành: 8 năm

Giá sản phẩm:

+ Máy nước nóng QQ M 15L: 2.340.000đ

+ Máy nước nóng QQ M 20L: 2.520.000đ

+ Máy nước nóng QQ M 30L: 2.680.000đ

+ Máy nước nóng QQ M 50L: 3.840.000đ

stop

 • Bình nóng lạnh gián tiếp Ferroli dòng QQ ME:

Bình nóng lạnh gián tiếp Ferroli dòng QQ ME Tính năng cơ bản: 4 dung tích (15, 20, 30 và 50 lít), bính chứa tráng men Titan, lớp cách nhiệt không chứa CFC, bộ chống rò rỉ điện ELCB, rơle an toàn, thanh anode mg lớn, đèn LED báo nhiệt độ, van xả cặn tiện ích.

Bảo hành: 8 năm

Giá sản phẩm:

+ Máy nước nóng QQ ME 15L: 2.290.000đ

+ Máy nước nóng QQ ME 20L: 2.470.000đ

+ Máy nước nóng QQ ME 30L: 2.630.000đ

+ Máy nước nóng QQ ME 50L: 3.790.000đ

stop

 • Bình nóng lạnh gián tiếp Ferroli dòng QQ TE:

Bình nóng lạnh gián tiếp Ferroli dòng QQ TE Tính năng cơ bản: 3 dung tích (15, 20 và 30 lít), bình tráng Titan siêu bền , lớp phủ men xanh vĩnh cửu, van xả cặn tiện ích, dây nguồn chống giật ELCB, lựa chọn 3 công suất tiết kiệm năng lượng, thanh magie anode lớn, rơ le chống cháy khô, lớp cách nhiệt không chứa CFC, van xả cặn tiện ích.

Bảo hành: 8 năm

Giá sản phẩm:

+ Máy nước nóng QQ TE 15L: 2.200.000đ

+ Máy nước nóng QQ TE 20L: 2.380.000đ

+ Máy nước nóng QQ TE 30L: 2.550.000đ

stop

 • Bình nóng lạnh gián tiếp Ferroli dòng QQ TSE:

Bình nóng lạnh gián tiếp Ferroli dòng QQ TSE Tính năng cơ bản: 4 dung tích (15, 20, 30 và 50 lít), thanh nhiệt tráng bạc chống khuẩn, lớp phủ men xanh vĩnh cửu, lựa chọn 3 công suất, tiết kiệm năng lượng, bình tráng Titan siêu bền, dây nguồn chống giật ELCB, van xả cặn tiện ích, thanh magie anode lớn, rơ le chống cháy khô, lớp cách nhiệt không chứa CFC.

Bảo hành: 8 năm

Giá sản phẩm:

+ Máy nước nóng QQ TSE 15L: 2.850.000đ

+ Máy nước nóng QQ TSE 20L: 3.020.000đ

+ Máy nước nóng QQ TSE 30L: 3.200.000đ

+ Máy nước nóng QQ TSE 50L: 4.450.000đ

stop

 • Bình nóng lạnh gián tiếp Ferroli dòng QQ AE:

Bình nóng lạnh gián tiếp Ferroli dòng QQ AE Tính năng cơ bản: 4 dung tích (15, 20, 30 và 50 lít), bình tráng Titan siêu bền, lớp phủ men xanh vĩnh cửu, thanh nhiệt tráng men siêu bền, chống bám cặn, van xả cặn tiện ích, dây nguồn chống giật ELCB, thanh magie anode lớn, rơ le chống cháy khô, lớp cách nhiệt không chứa CFC, đèn LED báo nhiệt độ.

Bảo hành: 8 năm

Giá sản phẩm:

+ Máy nước nóng QQ AE 15L: 2.350.000đ

+ Máy nước nóng QQ AE 20L: 2.400.000đ

+ Máy nước nóng QQ AE 30L: 2.520.000đ

+ Máy nước nóng QQ AE 50L: 3.800.000đ

stop

 • Bình nóng lạnh gián tiếp Ferroli dòng HOT DOG:

Bình nóng lạnh gián tiếp Ferroli dòng HOT DOG Tính năng cơ bản: dung tích 5 lít, dùng cho chậu rửa nhà bếp, nhỏ gọn dễ dàng lắp đặt, bình chứa tráng men Titan, lớp cách nhiệt không chứa CFC.

Bảo hành: 5 năm

Giá sản phẩm:

+ Máy nước nóng HOT DOG 5L: 1.690.000đ

stop

Bình nóng lạnh trực tiếp hãng Ferroli

stop

 • Bình nóng lạnh trực tiếp Ferroli RITA FS-4.5 DE:

Bình nóng lạnh trực tiếp Ferroli RITA FS-4.5 DE Tính năng cơ bản: thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, màn hình LED hiển thị điều chỉnh nhiệt, hiệu suất cao, tiết kiệm điện, bộ chống rò rỉ điện ELCB, dễ dàng kết nối với nhiều thiết bị sen vòi, vòi rửa, chế độ bảo vệ an toàn đa cấp, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.

Bảo hành: 5 năm

Giá sản phẩm:

+ Máy nước nóng RITA FS-4.5 DE: 1.600.000đ

stop

 • Bình nóng lạnh trực tiếp Ferroli RITA FS-4.5 TE:

Bình nóng lạnh trực tiếp Ferroli RITA FS-4.5 TE Tính năng cơ bản: thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, hiệu suất cao, tiết kiệm điện, bộ chống rò rỉ điện ELCB, dễ dàng kết nối với nhiều thiết bị sen vòi, vòi rửa, chế độ bảo vệ an toàn đa cấp, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.

Bảo hành: 5 năm

Giá sản phẩm:

+ Máy nước nóng RITA FS-4.5 TE: 1.500.000đ

stop

 • Bình nóng lạnh trực tiếp Ferroli RITA FS-4.5 TM:

Bình nóng lạnh trực tiếp Ferroli RITA FS-4.5 TM Tính năng cơ bản: thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, hiệu suất cao, tiết kiệm điện, dễ dàng kết nối với nhiều thiết bị sen vòi, vòi rửa, chế độ bảo vệ an toàn đa cấp, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.

Bảo hành: 5 năm

Giá sản phẩm:

+ Máy nước nóng RITA FS-4.5 TE: 1.200.000đ

stop

 • Bình nóng lạnh trực tiếp Ferroli DIVO SFP:

Bình nóng lạnh trực tiếp Ferroli DIVO SFP Tính năng cơ bản: an toàn tuyệt đối cho người sử dụng, bơm tăng áp siêu êm, chế độ bảo vệ an toàn đa cấp, công tắc kiểm soát dòng chảy, hiệu suất cao, tiết kiệm điện, tay sen đi kèm 4 chức năng

Bảo hành: 5 năm

Giá sản phẩm:

+ Máy nước nóng DIVO SFP: 5.990.000đ

stop

 • Bình nóng lạnh trực tiếp Ferroli DIVO SSP:

Bình nóng lạnh trực tiếp Ferroli DIVO SSP Tính năng cơ bản: bơm tăng áp siêu êm, chế độ bảo vệ an toàn đa cấp, công tắc kiểm soát dòng chảy, hiệu suất cao, tiết kiệm điện, nút xoay điều chỉnh nhiệt, tay sen đi kèm 4 chức năng.

Bảo hành: 5 năm

Giá sản phẩm:

+ Máy nước nóng DIVO SSP: 3.080.000đ

stop

 • Bình nóng lạnh trực tiếp Ferroli DIVO SDN:

Bình nóng lạnh trực tiếp Ferroli DIVO SDN Tính năng cơ bản: chế độ an toàn đa cấp, công tắc kiểm soát dòng chảy, hiệu suất cao, tiết kiệm điện, màn hình LED hiển thị điều chỉnh nhiệt, tay sen đi kèm 4 chức năng, thiết kê mỏng nhẹ, sang trọng, van điều chỉnh lưu lượng thuận tiện, chất lượng.

Bảo hành: 5 năm

Giá sản phẩm:

+ Máy nước nóng DIVO SDN: 2.400.000đ

stop

 • Bình nóng lạnh trực tiếp Ferroli DIVO SDP:

Bình nóng lạnh trực tiếp Ferroli DIVO SDP Tính năng cơ bản: bơm tăng áp siêu êm, công tắc kiểm soát dòng chảy, hiệu suất cao, tiết kiệm điện, màn hình LED hiển thị điều chỉnh nhiệt, tay sen đi kèm 4 chức năng, thiết kê mỏng nhẹ, sang trọng, van điều chỉnh lưu lượng thuận tiện, chất lượng.

Bảo hành: 5 năm

Giá sản phẩm:

+ Máy nước nóng DIVO SDP: 3.450.000đ

stop

 • Bình nóng lạnh trực tiếp Ferroli DIVO SSN:

Bình nóng lạnh trực tiếp Ferroli DIVO SSN Tính năng cơ bản: công tắc kiểm soát dòng chảy, hiệu suất cao, tiết kiệm điện, nút xoay điều chỉnh nhiệt, tay sen đi kèm 4 chức năng, thiết kê mỏng nhẹ, sang trọng, van điều chỉnh lưu lượng thuận tiện, chất lượng.

Bảo hành: 5 năm

Giá sản phẩm:

+ Máy nước nóng  DIVO SSN: 2.300.000đ

stop

Bình năng lượng mặt trời hãng Ferroli

stop

 • Bình năng lượng mặt trời dạng tấm Ferroli ECO TOP:

Bình năng lượng mặt trời dạng tấm Ferroli ECO TOP Tính năng cơ bản: 5 dung tích (120, 150, 200, 240 và 300 lít), khung nhôm định hình, kính cường lực, không phản chiếu, chống mưa đá, lớp cách nhiệt Polyurethane, tấm hấp thụ được tráng oxit Titan cao cấp, vỏ bình bằng thép sơn mạ tĩnh điện.

Bảo hành:

Giá sản phẩm:

+ ECO TOP 120L: liên hệ

+ ECO TOP 150L: liên hệ

+ ECO TOP 200L: liên hệ

+ ECO TOP 240L: liên hệ

+ ECO TOP 300L: liên hệ

stop

 • Bình năng lượng mặt trời dạng ống Ferroli ECO SUN:

Bình năng lượng mặt trời dạng ống Ferroli ECO SUN Tính năng cơ bản: khung nhôm định hình, ống thu nhiệt thủy tinh 3 lớp, chịu áp lực cao, hấp thu nhiệt tốt, vỏ bình bằng thép sơn mạ tĩnh điện.

Bảo hành:

Giá sản phẩm:

+ ECO SUN: liên hệ