Phối cảnh với gạch Hoàn Mỹ 1937, 1938, 1939

 Phối cảnh  Comments Off on Phối cảnh với gạch Hoàn Mỹ 1937, 1938, 1939
Oct 282015
 

Loại gạch: Gạch ốp tường.

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Hoàn Mỹ

Kích thước: 30×60 cm.

Men bóng, gạch digit.

Tình trạng: liên hệ để biết còn hàng hay hết hàng.

Phối cảnh với gạch Hoàn Mỹ 1937, 1938, 1939

Phối cảnh với gạch Hoàn Mỹ 1937, 1938, 1939

Bộ sản phẩm gồm:

+ Gạch 30 x 60 cm Hoàn Mỹ mã 1937 giá 198.000đ/ m2.

+ Gạch 30 x 60 cm Hoàn Mỹ mã 1938 giá 198.000đ/ m2.

+ Gạch 30 x 60 cm Hoàn Mỹ mã 1939 (ốp điểm) giá 85.000đ/ viên.

Chi tiết sản phẩm vui lòng click vào ảnh bên dưới:

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1937Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1937

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1937

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1938

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1938

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1939

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1939

Phối cảnh với gạch Hoàn Mỹ 2004, 2005, 2006

 Phối cảnh  Comments Off on Phối cảnh với gạch Hoàn Mỹ 2004, 2005, 2006
Oct 282015
 

Loại gạch: Gạch ốp tường.

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Hoàn Mỹ

Kích thước: 30×60 cm.

Men bóng, gạch digit.

Tình trạng: liên hệ để biết còn hàng hay hết hàng.

Phối cảnh với gạch Hoàn Mỹ 2004, 2005, 2006

Phối cảnh với gạch Hoàn Mỹ 2004, 2005, 2006

Bộ sản phẩm gồm:

+ Gạch 30 x 60 cm Hoàn Mỹ mã 2004 giá 198.000đ/ m2.

+ Gạch 30 x 60 cm Hoàn Mỹ mã 2005 giá 198.000đ/ m2.

+ Gạch 30 x 60 cm Hoàn Mỹ mã 2006 (ốp điểm) giá 70.000đ/ viên.

Chi tiết sản phẩm vui lòng click vào ảnh bên dưới:

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 2004

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 2004

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 2005

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 2005

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 2006

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 2006

Phối cảnh với gạch Hoàn Mỹ 1931, 1932, 1933

 Phối cảnh  Comments Off on Phối cảnh với gạch Hoàn Mỹ 1931, 1932, 1933
Oct 282015
 

Loại gạch: Gạch ốp tường.

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Hoàn Mỹ

Kích thước: 30×60 cm.

Men bóng, gạch digit.

Tình trạng: liên hệ để biết còn hàng hay hết hàng.

Phối cảnh với gạch Hoàn Mỹ 1931, 1932, 1933

Phối cảnh với gạch Hoàn Mỹ 1931, 1932, 1933

Bộ sản phẩm gồm:

+ Gạch 30 x 60 cm Hoàn Mỹ mã 1931 giá 170.000đ/ m2.

+ Gạch 30 x 60 cm Hoàn Mỹ mã 1932 giá 170.000đ/ m2.

+ Gạch 30 x 60 cm Hoàn Mỹ mã 1933 (ốp điểm) giá 70.000đ/ viên.

Chi tiết sản phẩm vui lòng click vào ảnh bên dưới:

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1931

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1931

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1932

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1932

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1933

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1933

Phối cảnh với gạch Hoàn Mỹ 1928, 1929, 1930

 Phối cảnh  Comments Off on Phối cảnh với gạch Hoàn Mỹ 1928, 1929, 1930
Oct 282015
 

Loại gạch: Gạch ốp tường.

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Hoàn Mỹ

Kích thước: 30×60 cm.

Men bóng, gạch digit.

Tình trạng: liên hệ để biết còn hàng hay hết hàng.

Phối cảnh với gạch Hoàn Mỹ 1928, 1929, 1930

Phối cảnh với gạch Hoàn Mỹ 1928, 1929, 1930

Bộ sản phẩm gồm:

+ Gạch 30 x 60 cm Hoàn Mỹ mã 1928 giá 170.000đ/ m2.

+ Gạch 30 x 60 cm Hoàn Mỹ mã 1929 giá 170.000đ/ m2.

+ Gạch 30 x 60 cm Hoàn Mỹ mã 1930 (ốp điểm) giá 70.000đ/ viên.

Chi tiết sản phẩm vui lòng click vào ảnh bên dưới:

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1928

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1928

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1929

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1929

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1930

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1930

Phối cảnh với gạch Hoàn Mỹ 1923, 1924

 Phối cảnh  Comments Off on Phối cảnh với gạch Hoàn Mỹ 1923, 1924
Oct 282015
 

Loại gạch: Gạch ốp tường.

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Hoàn Mỹ

Kích thước: 30×60 cm.

Men bóng, gạch digit.

Tình trạng: liên hệ để biết còn hàng hay hết hàng.

Phối cảnh với gạch Hoàn Mỹ 1923, 1924

Phối cảnh với gạch Hoàn Mỹ 1923, 1924

Bộ sản phẩm gồm:

+ Gạch 30 x 60 cm Hoàn Mỹ mã 1923 giá 150.000đ/ m2.

+ Gạch 30 x 60 cm Hoàn Mỹ mã 1924 giá 155.000đ/ m2.

Chi tiết sản phẩm vui lòng click vào ảnh bên dưới:

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1923

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1923

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1924

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1924

Phối cảnh với gạch Hoàn Mỹ 1920, 1921, 1922

 Phối cảnh  Comments Off on Phối cảnh với gạch Hoàn Mỹ 1920, 1921, 1922
Oct 272015
 

Loại gạch: Gạch ốp tường.

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Hoàn Mỹ

Kích thước: 30×60 cm.

Men bóng, gạch digit.

Tình trạng: liên hệ để biết còn hàng hay hết hàng.

Phối cảnh với gạch Hoàn Mỹ 1920, 1921, 1922

Phối cảnh với gạch Hoàn Mỹ 1920, 1921, 1922

Bộ sản phẩm gồm:

+ Gạch 30 x 60 cm Hoàn Mỹ mã 1920 giá 150.000đ/ m2.

+ Gạch 30 x 60 cm Hoàn Mỹ mã 1921 giá 150.000đ/ m2.

+ Gạch 30 x 60 cm Hoàn Mỹ mã 1922 (ốp điểm) giá 70.000đ/ viên.

Chi tiết sản phẩm vui lòng click vào ảnh bên dưới:

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1920

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1920

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1921

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1921

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1922

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1922

aaaaaa